h

Samen Sterk: Nieuwjaarsbijeenkomst en ALV van SP Rheden

17 januari 2024

Samen Sterk: Nieuwjaarsbijeenkomst en ALV van SP Rheden

Foto: SP Afdeling Rheden / SP Rheden

Het jaar 2024 is voor de Socialistische Partij in Rheden op een dynamische wijze gestart met een inspirerende Algemene Ledenvergadering en een hartelijke nieuwjaarsbijeenkomst. Het belang van 'samenwerking' werd onderstreept door de aanwezigheid van vertegenwoordigers van SP Renkum, PvdA en GroenLinks uit Rheden.

Deze bijeenkomst was meer dan een politieke bijeenkomst; het was een viering van gemeenschapsgevoel. Tijdens het nuttigen van diverse stamppotten en drankjes, werd er levendig gediscussieerd over cruciale lokale thema’s zoals betaalbare huisvesting en armoedebestrijding, onderwerpen die hoog op onze agenda staan richting de gemeenteraadsverkiezingen van 2026.

De ledenvergadering, die de nieuwjaarsbijeenkomst voorafging, was een belangrijk moment. We hebben ons gebogen over cruciale kwesties zoals de formatie van het nieuwe lokale en landelijke partijbestuur en het verkiezingsprogramma voor de Europese verkiezingen.

Deze samenkomst is een weerspiegeling van ons streven naar een actieve en betrokken gemeenschap, en vormde de aftrap voor een jaar vol nieuwe initiatieven en betrokkenheid.

Samenvattend heeft de nieuwjaarsbijeenkomst en ALV van SP Rheden een veelbelovende start van het jaar gemarkeerd, gekenmerkt door samenwerking en een vooruitblik op een actieve rol in de lokale politiek.

Reactie toevoegen

U bent hier