h

Kerngroep

De kerngroep is de groep van actieve leden binnen de SP afdeling Rheden. Dit zijn de leden die meedoen met acties, zitting hebben in werkgroepen, scholing volgen en meedenken over hoe we als afdeling het beste kunnen werken en welke keuzes er gemaakt moeten worden. De leden van de kerngroep zijn vrijwilligers binnen de SP maar hebben wel de keuze gemaakt dat er zonodig op ze gerekend kan worden. Geheel vrijblijvend is het dus niet. Een aantal leden van de kerngroep zijn door de Algemene Ledenvergadering gekozen in het bestuur. De kerngroep komt elke eerste maandag van de maand bij elkaar om te praten over afdelingszaken en een actueel politiek thema.

Wil je meedoen in de kerngroep of meer informatie dan kun je contact opnemen met Robert Beuseker 06-12878846 of rheden@sp.nl

U bent hier