h

Persbericht SP Rheden over alternatief plan Hart van Dieren

31 oktober 2005

Persbericht SP Rheden over alternatief plan Hart van Dieren

SP afdeling Rheden

persbericht
31 oktober 2005
____________________________________________________________________________

L.S.,

Tijdens de Rhedense raadsvergadering is een brief van de SP afdeling Rheden aangeboden aan het Rhedens College en aan de raadsleden. In de brief wordt ingegaan op het alternatieve plan (Roskam) voor het project Hart van Dieren. M.n. de uitspraken van wethouders Hollemans en Wildschut, dat wijziging van het projectplan het risico met zich mee brengt dat de projectsubsidie van het rijk wordt ingetrokken wordt hierin minimaal geacht. Een en ander bleek uit overleg met de SP afdeling Rheden en de SP Tweede Kamerfractie.

N.a.v. de inspreekbeurt van Ton Roskam (bedenker van het alternatieve plan) en de brief van de SP werden in de raad vragen gesteld of het college bereid was (evt. via kamerleden) om voor 8 november (uiterlijk die datum dienen vragen hieromtrent bij de minister bekend te zijn) een onderzoeksverzoek bij de minister naar de haalbaarheid van het plan Roskam in te dienen. Behandeling zou dan plaatsvinden in het overleg tussen de minister en de kamercommissie op 5 of 12 december a.s. Bij monde van wethouder Hollemans, maakte het college duidelijk dat zijn geen reden zagen om af te wijken van de ingeslagen besluitvormingsprocedure. In de ogen van de SP een gemiste kans om de wens van de inwoners van Dieren te respecteren.
Voor meer informatie
en met vriendelijk groeten,
Rikus Brader, voorzitter SP afdeling Rheden
0313-840319

bijlage:
De brief aan het College en de Raad.

U bent hier