h

Hart van Dieren

27 juni 2013

Traverse Dieren: van tekentafel naar tunnel graven

In de Provinciale staten werd op 26 juni jl. een besluit genomen over het inpassingsplan Traverse Dieren. Onderstaand bericht is afkomstig vanuit de provinciale Statenfractie van de SP.

Lees verder
20 juni 2013

Traverse Dieren: bestemmingsplan stationsgebied en verkeerscirculatieplan.

Tijdens de raadsvergadering van 19 juni heeft de raad gesproken over twee onderwerpen, die met het project Traverse te maken hadden. Op de agenda stond het bestemmingsplan stationsgebied en het verkeerscirculatieplan. Een week later zou de provincie een besluit nemen over het inpassingsplan (over o.a. de lange tunnelbak)

Lees verder
30 oktober 2012

Gedeputeerden kiezen voor lange variant Traverse Dieren

Na jarenlang gepraat, onderzoeken en vergaderen, is er eindelijk een besluit genomen over Traverse Dieren.

Lees verder
9 mei 2012

Aanvullende vragen nodig over Traverse Dieren

Op 3 april heeft de wethouder de raad een memo toegezonden over de harde voorwaarden met betrekking tot de bundeling in het project Traverse Dieren. De SP fractie is door de beantwoording echter niet overtuigd dat er daadwerkelijk sprake is van een harde voorwaarde voor bundeling en heeft aanvullende vragen gesteld.

Lees verder
6 april 2012

De Traverse en de harde voorwaarden…..

Op dinsdag 8 mei worden de plannen gepresenteerd voor de Traverse Dieren. Er worden dan 4 varianten gepresenteerd en in juni zal Provinciale Staten een voorkeursvariant kiezen. Wel is al bekend dat bij alle varianten er sprake is van de zogenaamde bundeling van spoor en weg op een deel van het tracé. En over die bundeling is de laatste tijd veel onduidelijk. De SP Rheden heeft wethouder König om helderheid gevraagd omtrent dit onderwerp, maar aanvullende vragen blijken nodig.

Lees verder
10 november 2011

Provincie en gemeente in overleg over lange tunnelbak Traverse Dieren

De afgelopen jaren is er al veel tijd (en geld) besteed aan het project Hart van Dieren, nu Traverse Dieren. De oplossing is nu dichterbij dan ooit. De afgelopen weken is er door de verschillende belangenorganisaties, de gemeenteraad van Rheden en de Provinciale Staten van Gelderland weer veel over dit onderwerp gesproken.

Lees verder
27 oktober 2011

Statenleden spreken zich uit voor lange tunnelbak Traverse Dieren

Afgelopen woensdagavond hebben Provinciale Statenleden zich in een commissievergadering gebogen over de voorlopige Tracékeuzenotitie Traverse Dieren. Eind september hebben Gedeputeerde Staten zich uitgesproken voor de variant met korte tunnelbak. De SP heeft zich daar op dat moment al tegen uitgesproken.

Lees verder
5 oktober 2011

Traverse Dieren: SP vindt korte variant geen goede keuze!

Al jarenlang wordt er gesproken over plannen voor Traverse Dieren, het vroegere Hart van Dieren. Dit heeft al veel tijd en geld gekost. Nu zijn er weer nieuwe ontwikkelingen te melden.

Lees verder
4 september 2010

8 september: naar Den Haag!

Woensdag 8 september is de hoorzitting over de gevolgen van de spoorplannen PHS (Programma Hoogfrequent Spoor) in de Tweede Kamer. De SP wil die hoorzitting aangrijpen om de petitie "Laat de goederentrein varen" aan te bieden. Deze petitie is inmiddels door zeer veel bezorgde mensen uit gemeentes langs de IJssellijn en Twentelijn ondertekend.

Lees verder
23 juli 2010

SP in actie: laat de goederentrein varen!

De SP in Overijssel en Gelderland is deze week gestart met de campagne “laat de goederentrein varen.”

Lees verder

Pagina's

U bent hier