h

Traverse Dieren: van tekentafel naar tunnel graven

27 juni 2013

Traverse Dieren: van tekentafel naar tunnel graven

In de Provinciale staten werd op 26 juni jl. een besluit genomen over het inpassingsplan Traverse Dieren. Onderstaand bericht is afkomstig vanuit de provinciale Statenfractie van de SP.

De Gelderse SP is blij dat de verkeersproblemen in Dieren na decennialange discussies worden aangepakt. Rond 2015 starten de werkzaamheden voor de aanleg van een lange tunnelbak door het dorp. Daardoor worden de verkeersopstoppingen opgelost. De SP heeft zorgen over enkele punten maar is over het algemeen tevreden met het inpassingsplan.

In de jaren ’60 strandde de aanleg van de snelweg A48 van Arnhem naar Hoogeveen. In 2008 liep het vorige plan, Hart van Dieren, vast en moest de provincie in sneltreinvaart een nieuw verkeersplan ontwikkelen. Daarnaast werden de projecten van de provincie en de gemeente Rheden (aanpak stationsgebied) losgekoppeld en bleef de Rijkssubsidie van 55 miljoen Euro beschikbaar. Voor de SP heeft altijd vooropgestaan dat de verkeersproblemen op een haalbare en betaalbare manier moesten worden opgelost, met steun onder de bevolking.

Over enkele punten is de SP minder tevreden. De bundeling van weg en spoor bij de Arnhemseweg om het landgoed Hof te Dieren weer tot een geheel te maken vinden wij onnodig. Het is ook onduidelijk waarom deze afspraken ooit zijn gemaakt. De bundeling van weg en spoor is irrelevant voor de oplossing in het dorp Dieren.

De scheiding van bevoegdheden tussen gemeente en provincie moet wel werken. De SP vroeg aan Gedeputeerde Staten om niet alles op het bordje van de gemeente te schuiven en zelf ook oplossingen te zoeken voor de verkeersproblemen rondom het tracé van de nieuwe weg door Dieren, zoals de ontsluiting van de bedrijven aan de Rinaldostraat en de oversteekplaatsen aan de Middelhovensestraat. De gemeenteraad van Rheden vroeg om een oplossing voor de Rinaldostraat maar die is volgens verkeersgedeputeerde Bieze erg moeilijk te maken. De provincie gaat wel samen met de gemeente kijken wat er alsnog kan worden gedaan om de bereikbaarheid van deze bedrijven te verbeteren.

Tenslotte vroeg de SP ook nog aandacht voor de bewoners van de Burgemeester Willemsestraat. Een deel van de woningen wordt opgekocht en gesloopt maar een drietal woningen verliest 10% van de voortuin. Gedeputeerde Bieze gaf aan dat er maatregelen worden genomen om de woonomgeving prettig te houden, bijvoorbeeld door te zorgen voor een goede bereikbaarheid van de woningen, maar dat uitkopen van deze drie woningen elders ook niet gebeurde en ook vanwege ontbrekende regelgeving simpelweg niet kon.

SP-statenlid Alex Mink is uiteindelijk tevreden over het inpassingsplan: “Traverse Dieren gaat nu van tekentafel naar tunnelbak. Er komt eindelijk een oplossing voor de verkeersopstoppingen in Dieren en het noorden en zuiden van het dorp wordt weer met elkaar verbonden. Wij hopen wel dat de plannen voor extra goederentreinen niet leiden tot meer verkeersopstoppingen en dat het andere uiteinde van de provinciale weg, de N786 Dieren-Apeldoorn, op termijn wordt aangepakt.

U bent hier