h

8 september: naar Den Haag!

4 september 2010

8 september: naar Den Haag!

Woensdag 8 september is de hoorzitting over de gevolgen van de spoorplannen PHS (Programma Hoogfrequent Spoor) in de Tweede Kamer. De SP wil die hoorzitting aangrijpen om de petitie "Laat de goederentrein varen" aan te bieden. Deze petitie is inmiddels door zeer veel bezorgde mensen uit gemeentes langs de IJssellijn en Twentelijn ondertekend.

De petitie en de verzamelde handtekeningen zullen worden aangeboden aan de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat van de Tweede Kamer. Graag doen we dit samen met een grote groep mensen, om zo duidelijk te laten zien én horen dat wij tegen de toename van het aantal goederentreinen zijn. U kunt ook mee!

met de SP-bus op stapDe Gelderse SP heeft de SP-bus geregeld om zo a.s. woensdag naar Den Haag te kunnen reizen. De bus vertrekt om 10:00 uur stipt vanaf station Velp. Om 12:30 zal de SP de petitie aanbieden. Vervolgens wordt van 13:00 tot 14:00 uur de problematiek van Landsdeel Oost besproken. Betrokkenen, zoals RONA en de Rhedense wethouder König, zullen dan hun bezwaren tegen de spoorplannen kenbaar maken. Om ca. 15:00 uur zal de bus huiswaarts vertrekken.

Mee naar Den Haag? Meld u aan via rheden@sp.nl of bel 06-46712613.
Wanneer de bus vol is, melden we u dit uiteraard!

Dus:

  • Aanmelden via rheden@sp.nl
  • Vertrek: 10:00 uur vanaf station Velp
  • Tijdstip terugreis: ca. 15:00 uur
  • Legitimatiebewijs mee
    (nodig voor beveiliging gebouw Tweede Kamer)
  • U bent hier