h

Provincie en gemeente in overleg over lange tunnelbak Traverse Dieren

10 november 2011

Provincie en gemeente in overleg over lange tunnelbak Traverse Dieren

De afgelopen jaren is er al veel tijd (en geld) besteed aan het project Hart van Dieren, nu Traverse Dieren. De oplossing is nu dichterbij dan ooit. De afgelopen weken is er door de verschillende belangenorganisaties, de gemeenteraad van Rheden en de Provinciale Staten van Gelderland weer veel over dit onderwerp gesproken.

Zoals eerder beschreven op deze website, heeft de Provincie bij monde van Gedeputeerde Connie Bieze in september een voorkeur uitgesproken voor de zogenaamde 3A-variant met goedkopere, korte tunnelbak. Deze variant biedt echter onvoldoende oplossing voor de verkeersproblemen in Dieren. De barrière tussen Dieren Noord en Zuid blijft dan namelijk bestaan, o.a. omdat de oversteek Spoorstraat – Wilhelminaweg verdwijnt. De SP heeft altijd laten weten geen voorstander te zijn van deze variant en noemt het een halfbakken oplossing. Ook bij de inwoners van Dieren is voor deze variant weinig draagvlak.

spoorwegovergang
Er is nu positief nieuws te melden. De Provinciale Staten hebben zich in de vergadering van 9 november jl. uitgesproken voor de variant met een lange tunnelbak. Hierover hebben de verschillende partijen (m.u.v. de PVV) een motie (pdf) ingediend. Gemeente en Provincie gaan nu overleggen over de uitwerking en de kosten hiervan. De gemeenteraad van Rheden heeft inmiddels 1,5 miljoen euro extra beschikbaar besteld voor uitvoering van de variant met lange tunnelbak.
De SP hoopt dat er nu eindelijk een volwaardige en duurzame oplossing komt voor het dorp Dieren!

U bent hier