h

Traverse Dieren: SP vindt korte variant geen goede keuze!

5 oktober 2011

Traverse Dieren: SP vindt korte variant geen goede keuze!

Al jarenlang wordt er gesproken over plannen voor Traverse Dieren, het vroegere Hart van Dieren. Dit heeft al veel tijd en geld gekost. Nu zijn er weer nieuwe ontwikkelingen te melden.

Het Gelderse college van Gedeputeerde Staten heeft eind september gekozen voor voorkeursvariant ‘3A kort’. Dit is de variant, waarin de spoorlijn en de A348 worden gebundeld, er een korte tunnelbak komt ter hoogte van het station in Dieren en een ongelijkvloerse kruising ter hoogte van de Kanaalweg.

dieren in de spits
In deze variant, wordt het doorgaande verkeer gescheiden van het lokale verkeer, waardoor de doorstroom verbetert. Het grootste nadeel van deze variant is, dat de oversteek Spoorstraat-Wilhelminaweg verdwijnt. Van een verminderde barrièrewerking tussen Dieren Noord en Dieren Zuid, één van de beoogde doelstellingen van het project, is zo geen sprake. Er zijn nog meer kanttekeningen: is er voldoende rekening gehouden met de mogelijk komst van meer goederentreinen per etmaal? Moet landbouwverkeer ook door de tunnelbak? Wat gebeurt er met de huizen op de Willemsestraat?

Voor de SP in Rheden en Gelderland is de korte variant geen goede keuze. De lange variant is daarentegen een oplossing, die wél draagvlak heeft onder de bevolking en de verkeersproblemen in de toekomst duurzaam en structureel oplost en bovendien de oversteek Spoortstraat-Wilhelminaweg behoudt. Toch kiezen Gedeputeerde Staten niet voor deze lange variant, omdat deze enkele miljoenen euro’s boven het beschikbare budget van ca. 90 miljoen ligt. Volgens de gemeente gaat dit om meerkosten van 3,3 miljoen euro. De SP hoopt dat de politieke wil er is om het project her en daar aan te passen en te versoberen, waardoor de gewenste lange variant wel binnen het budget past. En anders moeten gemeente en provincie in de buidel tasten, om toch de lange variant te kunnen realiseren. Het college van Rheden stelt ook voor om 1,5 miljoen euro, die was gereserveerd voor de Noorder Parallelroute, alsnog beschikbaar houden voor de komende onderhandelingen met de provincie. Het zou eeuwig zonde zijn, wanneer er, na zoveel jaren, een oplossing komt, die niet optimaal is voor Dieren.
Spoorwegovergang

De site van de provincie Gelderland voor de uitgewerkte plannen.

U bent hier