h

Inspreekbeurt SP Rheden over project Hart van Dieren

20 december 2005

Inspreekbeurt SP Rheden over project Hart van Dieren

Leden van de raad, college, dames en heren,

Vanavond neemt u een beslissing over de beleidsnota verkeerscirculatieplan voor Dieren en omgeving.

Met de vaststelling van dit plan (ongeacht of u A of B zegt) legt u grotendeels de keuzes voor het project Hart van Dieren vast. Het college wil dat ook graag van u, en gebruikt hiervoor verschillende, in onze ogen oneigenlijke argumenten. Ik hoef u niet meer te vertellen wat de bezwaren van de bevolking zijn. U heeft ze kunnen lezen en op 8 december kunnen 'beluisteren'. Om die redenen stelt de SP afdeling Rheden plan C voor.

Plan C bestaat uit 3 delen:

 1. Gooi plan A en B in de prullenbak. Neem hiervoor overigens wel een grote prullenbak zodat ook Variant 8
  min er nog in past.
 2. Toon lef en doe wat uw kiezers uit Dieren van u vragen: onderzoek de alternatieven dit keer grondig - en niet
  in haastige spoed. U kent het spreekwoord. Onderzoek de nieuwe inzichten en afzonderlijke elementen en
  puzzel samen met de bevolking tot je een goed en door de bevolking gesteund plan hebt.
 3. Stel nu alvast een datum vast waarop je alsnog een nieuw (of aangepast) VCP vaststelt, daarmee kun je verdere onverantwoorde vertraging voorkomen.

Onze argumenten voor plan C.
Het college zet u onder druk - u weet wel haastige spoed en zo - en wil dat u nu een beslissing neemt over het VCP. Dat is ondermeer nodig zegt het college, omdat het proces niet mag stoppen, oponthoud kost ook nog eens 4 ton per kwartaal. En dan is er nog het risico dat de minister haar geld intrekt. Onzin vinden wij.

Ten eerste:
Als u nu geen beslissing neemt, zijn de bestemmingsplannen - binnen de huidige planning - niet op tijd af, zegt het college, er komen namelijk veel bezwaarprocedures. Ja, ook wij verwachten met dit VCP veel bezwaarprocedures. Een goed VCP op basis van een goed project Hart van Dieren, gesteund door de bevolking roept minder bezwaren (en procedures) op en daarmee win je weer tijd terug. Geen reden tot haast dus en steun plan C.

Ten tweede:
Meer tijd win je terug door op basis van de nieuwe inzichten de alternatieven te gaan benutten. Naast dat ze een betere oplossing bieden en steun hebben van de bevolking, ook:

 • naar verwachting minder ingrijpend zijn
 • sneller te realiseren zijn
 • en minder overlast veroorzaken
 • er minder kosten aan verbonden zijn, waarmee je je extra kosten terugverdient

Je moet die mogelijkheden wel eerst onderzoeken en misschien overgaan tot plan C.

Ten derde:
De minister kan haar geld intrekken voor het voorliggende plan. Misschien heeft ze daar ook wel gelijk in. Maar ze zal het niet doen. Een betere en goedkopere versie van het project Hart van Dieren ziet ze graag. Op verzoek van onze kamerfractie heeft ze vorige week toegezegd eens te kijken naar de nieuwe inzichten en alternatieven. Reden temeer lijkt ons om ook zelf tijd te nemen voor grondiger onderzoek en plan C te steunen.

Ten vierde:
De belangrijkste reden om plan C te steunen ligt besloten in de ruim 1400 verzoeken die u heeft ontvangen van
inwoners van Dieren. U heeft gezegd, we doen het voor de Dierenaren. Geef gehoor aan hun 1400 verzoeken. Het gaat hier om hun dorp, hun straat en hun huis. Kies plan C.

Dank u.

U bent hier