h

Peijs steunt onderzoek alternatieven Hart van Dieren

13 december 2005

Peijs steunt onderzoek alternatieven Hart van Dieren

Den Haag - Overleg tussen de SP afdeling Rheden en de SP Tweede Kamerfractie heeft er toe geleid dat SP Tweede Kamerlid Arda Gerkens gisteren tijdens het MIT-overleg over grote infrastructurele projecten, minister Karla Peijs van VROM heeft gevraagd om onderzoek naar de mogelijke alternatieven voor het verkeersproject Hart van Dieren te steunen. De minister steunt deze suggestie en zal contact opnemen met de gemeente Rheden en de provincie Gelderland. op 11 januari 2006 vergadert de statencommissie Verkeer, op verzoek van de SP, over Hart van Dieren.

Aangezien er onder de Dierense bevolking weinig draagvlak is voor de door de projectgroep (gemeente, provincie en ProRail) voorgestelde "8- Variant" en het daaraan gekoppelde verkeerscirculatieplan, maar wel voor de mogelijkheden in het alternatieve plan Roskam, drong de SP afd. Rheden middels brieven bij het college en de raad van Rheden aan op grondig onderzoek. Ook pleitte de SP voor opschorting van de besluitvorming over het verkeerscirculatieplan.

De door het college aangedragen bezwaren tegen dit onderzoek werden door de SP van de hand gewezen. Mogelijk verlies van de rijkssubsidie van € 50 miljoen werd als belangrijkste argument genoemd, hoewel de subsidiebeschikking van het ministerie duidelijk aangeeft dat verbeteringen in het plan geen invloed op de subsidie hebben.

Aangezien het jaarlijkse MIT- overleg op 12 december plaatsvond, was haast geboden met een verzoek aan de minister en kon niet gewacht worden tot de Rhedense raad op 20 december het verkeerscirculatieplan rondom Hart van Dieren al dan niet zou vaststellen. Inmiddels heeft de SP afdeling Rheden in haar visie de steun gekregen van de minister. Hangende een motie van de SP met het verzoek gemeente en provincie aan te sporen tot onderzoek, zal de minister binnen 60 dagen gehoor moeten geven aan dit verzoek.

De SP afdeling Rheden is hangend verder onderzoek voorstander van drie ongelijkvloerse kruisingen tussen spoor en weg en uitbreiding van de openbaar vervoer voorzieningen in en naar Dieren.

De bijdrage van SP Tweede Kamerlid Arda Gerkens in het MIT- overleg van 12-12-2005:

In Dieren is mogelijk geld te besparen voor de minister. Ik begin maar met deze zin, want die trekt hopelijk haar volle aandacht. Het project Hart van Dieren waar weg en spoor verdiept komen te liggen is nu een plan van de Projectgroep Hart van Dieren die op weinig steun van de bevolking kan rekenen. Een alternatief plan van de heer Roskam heeft bredere steun in Dieren. Het is een betere oplossing van de doelstellingen, minder overlast wegens een kortere realisatieperiode en bovendien een kostenreductie van 25%. Is de minister bereid om dit plan grondig te gaan bestuderen voordat ze geld over de balk gaat smijten?

en de 'hangende' SP motie:


Motie van het lid Gerkens
Voorgesteld op 12 december 2005

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat er een nieuw plan ligt voor het project Hart van Dieren wat mogelijk goedkoper is en op meer steun van de bevolking kan rekenen;
verzoekt de regering om de gemeente en provincie aan te sporen dit nieuwe plan te onderzoeken en overwegen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Arda Gerkens

Peijs wil informatie tunnelplan

U bent hier