h

Breekpunt voor SP Rheden: Hart van Dieren

23 februari 2006

Breekpunt voor SP Rheden: Hart van Dieren

De SP wil drie ongelijkvloerse kruisingen tussen weg en spoor in het Hart van Dieren. Dit standpunt zal een van de breekpunten zijn bij de collegeonderhandelingen na de verkiezingen op 7 maart 2006. Dit blijkt uit de brief die de SP vandaag aan de gezamenlijke belangenorganisaties van Dieren en Spankeren heeft gezonden.

In deze brief staat:

De SP wil zo snel mogelijk een werkelijke oplossing voor de problematiek rond Hart van Dieren.

T.a.v. Hart van Dieren ziet de SP de volgende problemen:

1. Belangrijkste probleem is de verkeersstagnatie als gevolg van gelijkvloerse kruisingen spoor en weg.
2. De verbinding Noord-Zuid Dieren en de milieuoverlast (geluid en uitstoot schadelijke stoffen) op de Burg.de Bruinstraat zijn secundaire en deels door de verkeersstagnatie veroorzaakte problemen.
3. De 8- variant biedt onvoldoende oplossing voor deze problemen.
4. Doorzetten van de 8- variant levert a.g.v. verwachte bezwaar- en beroepsprocedures en daaruit voortvloeiende aanpassingen teveel onnodige vertraging op in de realisatie van een werkelijke oplossing.

Daarom wil de SP:

a. drie ongelijkvloerse kruisingen met het spoor: Harderwijkerweg, Wilhelminaweg en Kanaalweg.
b. uitgebreid onderzoek naar de afzonderlijke mogelijkheden die de aangedragen alternatieven bieden voor realisatie hiervan en voor (evt. op termijn) oplossing van de secundaire problemen.
c. zorgdragen dat bewoners en belanghebbenden meebeslissen over de gekozen oplossingen.
d. om uitgebreid onderzoek en meebeslissen door belanghebbenden en bewoners mogelijk te maken verdere besluitvorming rond Hart van Dieren op te schorten voor een periode van max. ca. 6 maanden.

Mocht de SP na de verkiezingen van 7 maart in de Rhedense Raad vertegenwoordigd zijn, dan zal de SP hiertoe initiatieven nemen en steunen.
Mocht de SP bij collegeonderhandelingen betrokken worden, dan is het SP-standpunt t.a.v. Hart van Dieren een voorwaarde voor deelname aan het college en derhalve niet onderhandelbaar.

U bent hier