h

Hart van Dieren: een betrouwbare overheid??

19 februari 2006

Hart van Dieren: een betrouwbare overheid??

In een terugblik over de aanloop naar alle narigheid rond het Hart van Dieren herinneren we ons de busreizen met de reisleiders van destijds, wethouders Alberse en Schadd, om commissie- vergaderingen in Den Haag te bezoeken en te pleiten voor een adequate oplossing voor de problematiek aan het spoor in de gehele gemeente Rheden. Lobbyen bij, waarvan men toen nog dacht, een betrouwbare overheid.

Het resultaat van deze lobby was dat een bus vol kamerleden zich in het begin van deze eeuw verwaardigden een bezoek aan de provincie te brengen. Zij kwamen en zagen dat het niet goed was. Voor de oplosssing van dit Noordtakprobleem over bestaand spoor zou en moest er voldoende budget komen om een gedegen aanpak mogelijk te maken. In oktober 2002 werd in de Tweede Kamer met zeer brede steun van CDA, VVD, D66, PvdA, Groen Links, SP, etc. een amendement aangenomen waarin een bedrag van € 70 miljoen werd gereserveerd en vastgezet op de begrotingen van de drie betrokken departementen om met name het Hart van Dieren op optimale wijze, 100% ondergronds, te kunnen verwezenlijken.
Ook voor Velp was in 2007 aanvankelijk € 13.6 miljoen beschikbaar, wordt nu door diezelfde betrouwbare overheid pas 2010. De Noordtak is dan al drie jaar operationeel.
Onder de bezuinigingswoede van het Kabinet Balkenende 1, CDA, VVD en LPF, of was het Balkenende 2 met D66 i.p.v het LPF, werd besloten zomaar even € 20 miljoen, vastgezet en gereserveerd geld, te schrappen. Geschrapt door dezelfde kamerleden van CDA, VVD, D66, die met de hand op hun Hart van Dieren in 2002 nog vonden dat € 70 miljoen de rijksbijdrage voor een adequate oplossing zou moeten zijn.

Henk Molenaar
SP afdeling Rheden

U bent hier