h

Buurtenquêtes - Rheden en De Steeg

16 juni 2006

Buurtenquêtes - Rheden en De Steeg

Afgelopen weken hebben SP leden buurtenquêtes afgenomen in Rheden en De Steeg. In de Steeg is ruim 10% van alle adressen geënquêteerd, ca. 55 à 60 adressen. In Rheden zijn ca. 40 adressen geënquêteerd aan de IJsselsingel en aangelegen zijstraten.

In De Steeg werd duidelijk dat het gebrek aan voorzieningen als winkels en goed openbaar vervoer voor ouderen een probleem kan zijn. Verder werd meerdere malen aangegeven dat er speelruimte ontbreekt voor met name de oudere jeugd.
In Rheden zijn meerdere verkeersproblemen gesignaleerd, zoals te hard rijden op de IJsselsingel, onoverzichtelijke kruispunten e.d. Verder werd in sommige straten ook hier gebrek aan speelgelegenheid voor kinderen en voldoende openbaar vervoer gemeld.
Binnenkort zullen de resultaten worden uitgewerkt en samengevat in een rapport voor de bewoners, gemeente, pers en andere belangstellenden. Als de resultaten daar aanleiding toe geven, gaan we samen met de bewoners over tot vervolgactiviteiten.

U bent hier