h

SP voert actie voor behoud postkantoor in centrum Dieren

12 februari 2007

SP voert actie voor behoud postkantoor in centrum Dieren

SP voert actie voor behoud postkantoor in centrum Dieren.

Eind januari heeft de SP Rheden in een brief aan Postkantoren BV opheldering gevraagd over het vertrek van het postkantoor uit het centrum van Dieren naar de Spar in Dieren Noord Oost. Op de door de SP gestelde vragen is geen antwoord gekomen. Wel is uit berichten in de media inmiddels enkele informatie bekend geworden. Gezegd wordt dat in de nieuwe vestiging in de Spar aan de Cederlaan dezelfde producten en diensten worden aangeboden en Dieren dus het huidige voorzieningenniveau houdt.

De SP is echter van mening dat een voorziening als het postkantoor in het centrum van Dieren thuis hoort, waar het beter toegankelijk en bereikbaar is voor de bewoners. Verder is het onlogisch dat treinkaartjes op een postkantoor in Dieren Noord Oost, 3 km van het NS station vandaan, moeten worden gekocht.
Daarom houdt de SP op zaterdag 17 februari een handtekeningenactie bij het postkantoor in Dieren. De handtekeningenactie is dus enerzijds bedoeld om Postkantoren BV aan te sporen tot behoud van deze voorziening in centrum Dieren. Anderzijds zullen handtekeningen worden ingezameld om aan de NS duidelijk te maken dat kaartverkoop dichterbij het NS station moet plaatsvinden. De actie loopt van 09:30 tot 14:00 uur. ’s Ochtends zullen ook Gelderse (kandidaat) SP statenleden meehelpen met het inzamelen van handtekeningen.

Voor meer info kunt u hier een email sturen.

Lees hier verder voor het vervolg.

U bent hier