h

Het hart klopt niet (meer). Een Betuwelijn door Dieren?

12 september 2007

Het hart klopt niet (meer). Een Betuwelijn door Dieren?

Deze week is publiekelijk bekend geworden dat er enorme tekorten zijn in het project Hart van Dieren. Het gaat om een kostenoverschrijding van 40 miljoen euro op een begroting van een kleine 105 miljoen euro.

Persconferentie

In de namiddag van 11 september 2007 heeft mevrouw Van Haaren, gedeputeerde bij de provincie Gelderland en voorzitter van de stuurgroep Hart van Dieren (HvD) in een persbijeenkomst het tekort bevestigd. De Rhedense SP is, net als vele anderen, geschrokken van dit bericht. Echte verklaringen zijn nog niet gegeven. Wel wordt in het persbericht van 11 september gesproken over prijsstijgingen en hogere kosten op vrijwel alle onderdelen van het project. De stuurgroep HvD is voornemens binnen een maand of drie te kijken naar alternatieve mogelijkheden die nog wel binnen de begroting passen. Daarnaast is het voornemen om de financiële gang van zaken door te nemen terecht. Het is voor de SP ongelooflijk dat eind 2006 over een tekort van 2 a 3 miljoen euro wordt gesproken, in mei 2007 over 10 a 15 miljoen tekort en in augustus 2007 vervolgens over ongeveer 40 miljoen, terwijl nu in de eerste helft van september 2007 de 40 miljoen nog overschreden zal worden. De bezuiniging van 9 miljoen door de rails aan de noordzijde te situeren (de zgn. noordschuif) is verdampt en zo zullen ongetwijfeld nog meer verdampte punten te noemen zijn. Het tekort is dus feitelijk groter dan de huidige ruim 40 miljoen. Oei, en we zitten nu nog steeds in de planfase. Hoe zal het dan in de realisatiefase gaan? Dieren, en daarmee de hele gemeente Rheden, kan letterlijk het hart vasthouden bij dergelijke ontwikkelingen aan dit dorpshart.

geldHelaas is de werkelijkheid dat grote infrastructurele projecten vaak meer geld kosten dan is begroot voor dat project. HvD kan zo’n project worden. De begrote kostenoverschrijdingen maken nu al uitvoering van de huidige plannen onmogelijk. Er moet opnieuw gekeken worden naar de kern van de problemen in Dieren en daarvoor passende én betaalbare oplossingen vinden. Misschien is alleen een (langere) autotunnel al voldoende. Misschien moet alleen een oplossing gezocht worden voor de drie kruisingen waar het verkeer vastloopt. Misschien moeten de alternatieve ideeën die bewoners (ervaringsdeskundigen) steeds weer hebben aangedragen, nu echt serieus bekeken worden. De SP wil nog steeds dat er een gedegen en door burgers gedragen goede verkeersoplossing in Dieren komt, die uit het beschikbare budget te financieren is.

De transparantie in het hele project laat naar de mening van de SP al langer ernstig te wensen over. Opgevraagde stukken worden niet gewoon ter hand gesteld maar niet, of na lang aandringen met de Wet Openbaarheid van Bestuur in de hand, verstrekt. De SP heeft daar grote moeite mee en heeft het punt transparantie dan ook als belangrijkste punt aan formateur Depla meegegeven voor het dossier HvD in maart/april 2007 tijdens de formatie van de huidige coalitie. Naar transparantie zal de SP in ieder geval in dit dossier blijven streven. Het blijkt ongewoon noodzakelijk, gelet op de huidige ontwikkelingen.

Daarnaast is gebleken dat informatie aan de gemeenteraad van Rheden niet altijd dezelfde is geweest als die aan de staten van Gelderland. Dat vindt de SP-Rheden onwenselijk, wie bedenkt dat en wat is daarvan de reden? Dit vraagt, nee schreeuwt om onderzoek!

De raad heeft op 11 september 2007 een informeel overleg gehad. De SP is een warm voorstander van een extern (onafhankelijk) onderzoek naar de gang van zaken in project HvD gedurende de afgelopen jaren. Wat, wie en hoe heeft tot dit debacle bijgedragen en kunnen bijdragen. Zou er dan toch, helaas achteraf, enige transparantie ontstaan in dit project? Het ziet er naar uit dat dat externe onderzoek er zal komen.
We houden u op de hoogte.

Website Hart van Dieren

U bent hier