h

Laat werkers thuiszorg niet de dupe worden!

18 september 2007

Laat werkers thuiszorg niet de dupe worden!

De SP in Rheden, Brummen en Doesburg gaan samen de gevolgen in beeld brengen van de introductie van marktwerking in de thuiszorg. De SP stelt vast dat op dit moment de onrust onder de werkenden in de thuiszorg groeit en wil daar zicht op krijgen door middel van een enquête. Deze enquête is online in te vullen. Ook gebruikers van thuiszorg kunnen daar hun eerste ervaringen kwijt.

Begin dit jaar is de marktwerking in de thuiszorg geïntroduceerd. Gemeenten kopen nu zorg in via aanbesteding, thuiszorgaanbieders* zijn met elkaar de concurrentie aangegaan en trachten hun marktaandeel te vergroten dan wel te behouden. De gemeenten Rheden en Doesburg hebben vooralsnog besloten om niet op prijs te laten concurreren, wel op kwaliteit. Of dat zo blijft moet nog blijken.

Onzekerheid over de toekomst zorgt voor veel onrust bij werkers in de thuiszorg. Uit gesprekken met thuiszorgmedewerkers maakt de SP op dat men bang is voor ontslag of voor zware druk om loon in te leveren. De SP vindt dat fatsoenlijke loon- en arbeidsvoorwaarden moeten worden gegarandeerd, ook aan alfahulpen. De laatsten worden nu nog als zelfstandigen ingezet met nauwelijks rechten en zonder dat ze pensioen opbouwen.

Voor de cliënten in de drie gemeenten geldt 2007 als overgangsjaar. Zij zullen vanaf 1 januari a.s. concreet wijzigingen gaan ervaren, afhankelijk van de gestelde indicatie.
Momenteel vindt een verschuiving plaats van HV2 naar HV1, de lichtere vorm van thuiszorg, waarvoor doorgaans de goedkopere alfahulpen worden ingezet. Gemeenten zitten klem tussen het streven om zo goedkoop mogelijk uit te zijn en het belang van goede hulp- en zorgverlening aan de inwoners. De SP vindt dat de cliënten en de werkenden in de thuiszorg niet de dupe mogen worden van de ontstane concurrentie en de partij draait de marktwerking het liefst helemaal terug.

De SP in Rheden, Brummen en Doesburg roept thuiszorgmedewerkers op om de enquête in te vullen op www.rheden.sp.nl of www.doesburg.sp.nl. Iedereen kan daar melding maken van ervaringen met de thuiszorg.
Er is meer te lezen over de problemen in de thuiszorg op www.zorggeenmarkt.nl. Daar kan ook een petitie getekend worden.
Meer informatie of de enquête telefonisch doen?
Rheden: Cees Stam 026-3636389 // ceesstam238@gmail.com
Brummen: Diana Hamer 06-42498964 // hamer46@zonnet.nl
Doesburg: Anita Nieuwenhuis 0313-473184 // f2hanieuwenhuis0@hetnet.nl

*Rheden en Doesburg hebben 10 aanbieders gecontracteerd, Brummen 5.

WMO meldpunt SP-Rheden

U bent hier