h

Uw zorg, onze zorg

 

7 oktober 2015

Inloopmiddag De Poort in Velp meldpunt Sociale Dienst

Op maandag 5 oktober is de SP Rheden een meldpunt gestart over de sociale dienst van de gemeente Rheden.

Lees verder
5 oktober 2015

SP Rheden start onderzoek: Hoe sociaal is de sociale dienst?

Foto: SP Rheden

De afgelopen jaren heeft de SP Rheden regelmatig onderzoek gedaan naar de dienstverlening van de gemeente Rheden. Zo heeft de SP ervaringen van inwoners verzameld over de schuldhulpverlening en over de praktijken van re-integratiebedrijf WorkFast. Op beide onderdelen heeft de SP successen behaald binnen de gemeenteraad.

Lees verder
23 augustus 2015

SP stelt vragen over haalbaarheid herbeoordeling PGB's

Deze week heeft staatssecretaris van Rijn (Volksgezondheid) in een brief gemeentes de opdracht gegeven om de herbeoordeling voor persoonsgebonden budgetten (PGB) in de WMO en jeugdzorg vóór 1 oktober a.s. af te ronden. Door deze nieuwe deadline moeten gemeentes op wel zeer korte termijn de aflopende indicaties van PGB-houders herbeoordelen. De SP heeft twijfels bij de haalbaarheid en wil niet weer een PGB-chaos… Ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) noemt de nieuwe deadline ‘onwerkbaar’ en meldt: ‘Om de klus zorgvuldig uit te voeren, is meer tijd nodig.’
 

Lees verder
5 juni 2015

SP Rheden steunt petitie Red de Zorg

Foto: FNV

De vakbonden FNV en CNV zijn in mei een volkspetitie tegen de bezuinigingen in de zorg gestart. De SP sluit zich hierbij aan, en dus ook de afdeling Rheden!

Lees verder
7 februari 2014

Attent wil rapport SP niet in ontvangst nemen

Minder personeel aanwezig dan gewenst, bewoners komen te weinig buiten, aanbod activiteiten te gering, toezicht onvoldoende geregeld, angstcultuur’, dit zijn enkele conclusies uit het onderzoeksrapport dat de SP heeft aangeboden aan de directie van Attent WWZ. Attent wilde op vrijdag 7 februari het rapport niet in ontvangst nemen.

Lees verder
21 april 2013

Aandacht voor zorg

De SP heeft enkele signalen gekregen dat er het één en ander mis zou gaan bij Attent WWZ. De SP afdelingen Arnhem, Doesburg en Rheden zijn daarom in april 2013 een meldpunt gestart.

Lees verder
30 oktober 2012

Waar moet goede thuiszorg aan voldoen?

Tijdens de raadsvergadering van 30 oktober stond een punt over de thuiszorg op de agenda.

Lees verder
1 november 2009

Verslag informatieavond Uw Zorg, Onze Zorg in Velp op 23 oktober 2009

Op 23 oktober jl. organiseerde de SP Rheden een avond over de zorg in onze gemeente. Deze avond was de start van de campagne Uw Zorg, Onze Zorg, bedoeld om te inventariseren hoe het met onze lokale zorg is gesteld en om ervaringen en verhalen te horen van mensen die met de zorg te maken hebben, hetzij als zorgverlener hetzij als cliënt.

Lees verder
10 oktober 2009

De SP nodigt u uit: Uw zorg onze zorg! 23 oktober in De Poort in Velp

De SP afdeling Rheden organiseert op vrijdag 23 oktober een avond over de zorg in de gemeente Rheden. Iedereen is van harte welkom om mee te praten over alles wat met de zorg te maken heeft.

Lees verder
4 augustus 2008

Vragen financiën WMO beantwoord

Tijdens de raadsvergadering van 27 mei stelde de SP raadsfractie vragen over het WMO budget 2008. Naar aanleiding van de antwoorden zijn vervolgvragen gesteld. Deze vragen zijn inmiddels beantwoord. (bekijk hier de vragen en de antwoorden)

Lees verder

Pagina's

U bent hier