h

SP stelt vragen over haalbaarheid herbeoordeling PGB's

23 augustus 2015

SP stelt vragen over haalbaarheid herbeoordeling PGB's

Deze week heeft staatssecretaris van Rijn (Volksgezondheid) in een brief gemeentes de opdracht gegeven om de herbeoordeling voor persoonsgebonden budgetten (PGB) in de WMO en jeugdzorg vóór 1 oktober a.s. af te ronden. Door deze nieuwe deadline moeten gemeentes op wel zeer korte termijn de aflopende indicaties van PGB-houders herbeoordelen. De SP heeft twijfels bij de haalbaarheid en wil niet weer een PGB-chaos… Ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) noemt de nieuwe deadline ‘onwerkbaar’ en meldt: ‘Om de klus zorgvuldig uit te voeren, is meer tijd nodig.’
 

De Rhedense SP fractie heeft aan het college daarom de volgende schriftelijke vragen gesteld:

  • Hoe interpreteert het college de opdracht van van Rijn en hoe wordt hier concreet uitvoering aan gegeven?
  • Hoeveel PGB-houders in de gemeente Rheden hebben een aflopende indicatie die moet worden herbeoordeeld? Hoeveel aflopende indicaties zijn er reeds herbeoordeeld? Antwoorden graag uitgesplitst (WMO/jeugdzorg).
  • Hoe verloopt de communicatie met betrokken inwoners over deze herbeoordeling?
  • Acht de gemeente het haalbaar om deze herbeoordeling voor 1 oktober af te ronden? Wat zijn de consequenties als deze datum niet wordt behaald?
  • In hoeverre heeft deze opdracht consequenties voor de planning van de invoering van het nieuwe maatwerkproduct?
  • Acht het college het noodzakelijk om hiervoor extra personeel aan te trekken of acht het college de beschikbare kennis en capaciteit voldoende?

U bent hier