h

Waar moet goede thuiszorg aan voldoen?

30 oktober 2012

Waar moet goede thuiszorg aan voldoen?

Tijdens de raadsvergadering van 30 oktober stond een punt over de thuiszorg op de agenda.

De raad moest deze avond een besluit nemen over de hoogte van de tarieven voor huishoudelijke hulp in 2013. De SP heeft ingestemd met de voorgestelde tarieven (uurtarieven tussen de 20,95 en 24,83). Fatsoenlijke tarieven zijn volgens de SP nodig voor een fatsoenlijke thuiszorg. Thuiszorg betekent echte zorg voor mensen die dit nodig hebben en is meer dan schoonmaken alleen. Thuiszorgmedewerkers hebben een signalerende functie, houden in de gaten hoe het met de mensen gaat en bieden essentiële hulp.

Onze zorg

De huishoudelijke hulp in de gemeente Rheden wordt in regionaal verband aanbesteed. Dat betekent dat opnieuw wordt bepaald met welke thuiszorgorganisaties de gemeentes in deze regio gaan werken. Alle deelnemende gemeentes (o.a. Arnhem en Doesburg) kunnen hierbij echter wel eigen criteria en kwaliteitseisen opstellen voor de huishoudelijke hulp. Op dit moment is het zo, dat de gemeenteraad alleen de tarieven vaststelt en niets kan meegeven over bijvoorbeeld de kwaliteitseisen. De SP heeft een voorstel ingediend, om de raad hier volgend jaar, wanneer er opnieuw aanbesteed wordt, vroegtijdig bij te betrekken. De SP vindt het een belangrijk onderwerp en wil graag in de raad bespreken op wat voor manier wij als gemeente goede thuiszorg kunnen leveren en welke kwaliteitseisen we daaraan stellen. Wanneer de raad slechts de tarieven vaststelt, zegt dat nog niet alles over de kwaliteit van de thuiszorg en de lokale invulling. Helaas was er voor het door de SP fractie ingediende voorstel geen meerderheid. Behalve de SP stemden ook GroenLinks, Partij van de Arbeid en Groep Pieper-Rook voor het voorstel.

Het college en de andere partijen lieten weten dat het voldoende is om bij het Meerjarenbeleidsplan WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning, waaronder ook de huishoudelijke hulp valt) wordt besproken. Dit gebeurt in maart 2013. De SP fractie zal bij de bespreking hiervan weer aandacht vragen voor mogelijke kwaliteitseisen voor de huishoudelijke hulp. De SP wil behalve een goed salaris voor het personeel van thuiszorgorganisaties bijvoorbeeld ook graag kleinschalige zorg in de buurt en bij voorkeur een vaste medewerker voor mensen die thuiszorg krijgen.

Wat zijn uw ervaringen met de thuiszorg in de gemeente? Wij horen graag hoe u – als medewerker of als ontvanger van thuiszorg - hierover denkt. Laat het ons weten via rheden@sp.nl.

U bent hier