h

Meerderheid voor motie SP: meepraten over aanbestedingscriteria thuiszorg.

28 maart 2013

Meerderheid voor motie SP: meepraten over aanbestedingscriteria thuiszorg.

Tijdens de behandeling van het WMO meerjarenbeleidsplan vroeg de SP weer aandacht voor de thuiszorg en het opstellen van kwaliteitseisen hiervoor door de gemeenteraad. Een motie hierover werd door alle partijen gesteund.

Elk jaar wordt de huishoudelijke hulp in regionaal verband aanbesteed. De gemeente kan een lokale invulling en eigen criteria meegeven bij deze aanbesteding. Op grond daarvan wordt besloten welke thuiszorgorganisaties in onze gemeente aan de slag mogen gaan.

Op dit moment is het zo, dat de gemeenteraad alleen de tarieven vaststelt en niet vooraf op de hoogte is of kan meepraten over bijvoorbeeld de kwaliteitseisen. Volgens het college is het kwestie van uitvoering en een bevoegdheid van het college om de aanbestedingscriteria op te stellen en hoeft dit niet in de raad besproken te worden.

De SP vind het wél van belang om met de raad te kunnen bediscussiëren, waar goede thuiszorg voor onze bewoners moet voldoen. Fractievoorzitter Jorine Dirks vroeg de raad: ‘Welke kwaliteitseisen stellen wij? Wat vinden wij belangrijk? Wanneer de raad slechts de tarieven vaststelt, zegt dat nog niet alles over de kwaliteit van de thuiszorg en de lokale invulling. Willen wij bijvoorbeeld als raad onze voorkeur uitspreken voor één thuiszorgmedewerker per cliënt, of voor een passende beloning van de bestuurders van instellingen? Willen we wel of niet met alphahulp-constructies werken?'

De SP heeft tijdens deze raadsvergadering een motie hierover ingediend, omdat wij graag met de raad in gesprek willen over criteria voor goede thuiszorg en dit ook nodig achten om onze controlerende en kaderstellende taak te kunnen uitvoeren bij deze aanbesteding van de huishoudelijke hulp.

Het college ontraadde de motie aanvankelijk, maar zag zich na de discussie en na rijp beraad tijdens twee schorsingen genoodzaakt te moeten melden dat het college ‘heel flexibel is en graag luistert naar de raad’. Alle partijen stemden voor de motie. In mei zullen de aanbestedingscriteria voor de huishoudelijke hulp tijdens de behandeling van de nota aanbestedingsbeleid worden besproken. Het college liet doorschemeren die criteria niet al te uitgebreid te zullen formuleren. Het is dan aan de raad om dit onderwerp inhoudelijk verder te bediscussiëren.

U bent hier