h

Attent wil rapport SP niet in ontvangst nemen

7 februari 2014

Attent wil rapport SP niet in ontvangst nemen

Minder personeel aanwezig dan gewenst, bewoners komen te weinig buiten, aanbod activiteiten te gering, toezicht onvoldoende geregeld, angstcultuur’, dit zijn enkele conclusies uit het onderzoeksrapport dat de SP heeft aangeboden aan de directie van Attent WWZ. Attent wilde op vrijdag 7 februari het rapport niet in ontvangst nemen.

Een medewerker van Attent wilde de SP wel te woord staan, maar mocht het rapport niet in ontvangst nemen.

In april 2013 is de SP een onderzoek gestart naar de zorg bij Attent WWZ. Via het meldpunt en e-mail kwamen er veel opmerkingen en klachten binnen. Klachten over de gang van zaken binnen de instelling. Klachten van medewerkers, familie en bewoners. Voor de SP was dit reden genoeg om zelf een kijkje te gaan nemen. Verschillende locaties van Attent werden bezocht. De SP sprak met een grote groep mensen en ook met directie. Op grond daarvan stelden de samenwerkenden SP afdelingen Doesburg, Rheden en Arnhem een kritisch en onderbouwd rapport op. Het rapport is zeker niet alleen negatief over Attent. Maar het kan beter en op meerdere afdelingen. Daarom ook doet de SP zes waardevolle aanbevelingen ter verbetering van de zorg. Attent heeft in 2012 een winst geboekt van ongeveer 2 miljoen euro. Geld voor zorg moet bij zorg terecht komen! En niet bij topinkomens van bestuurders of op de plank blijven liggen. De SP vindt dat dit geld gebruikt moet worden om de zorg binnen Attent te verbeteren.

De SP maakt zich tevens grote zorgen over recentelijke ontwikkelingen. Zo zijn er zorgen omtrent de (tijdelijke) verhuizing van bewoners in verband met de verbouwing van St. Elisabeth in Doesburg. Voor alle bewoners moet in nauw overleg gezocht worden naar de meest geschikte oplossing. Bij een groep bewoners veroorzaakt deze verhuizing onrust. Ondanks dat de lokale cliëntenraad veel heeft gedaan om zaken te begeleiden, kan dit wat de SP betreft wel beter. Ook de verandering met betrekking tot Gelders Hof in Dieren baart de SP zorgen. In Gelders Hof zal alleen nog ruimte zijn voor kortdurend verblijf en voor specialistische zorg. De SP vindt dat voor de huidige bewoners goed gezorgd moet worden en er in nauw overleg met hen en de familieleden gezocht moet worden naar passende alternatieven.

De SP hoopt van harte dat de directie de aanbevelingen zoals vermeld in het rapport overneemt om hiermee tot een betere zorg binnen Attent WWZ te komen. Op zaterdag 8 februari zullen de betrokken SP afdelingen het rapport ook aanbieden aan Emile Roemer in Doetinchem.

Het volledige rapport, inclusief aanbiedingsbrief, is via de bijlages hieronder te downloaden.

Reacties en meer informatie kan via mail.

 

U bent hier