h

Atelier Verdaas adviseert: geen tunnel en geen spoorbak.

14 december 2007

Atelier Verdaas adviseert: geen tunnel en geen spoorbak.

Deze week is er een advies gekomen van Atelier Verdaas. Altelier Verdaas heeft gezocht naar goedkopere alternatieven voor Hart van Dieren vanwege het miljoenentekort: Geen tunnel en geen spoorbak.

Volgens de onafhankelijke deskundigen van het Atelier o.l.v gedeputeerde Verdaas is het verkeersvraagstuk van Dieren oplosbaar zonder ondertunneling van de Burgemeester de Bruinstraat en zonder verdiepte ligging van het spoor. Zij adviseren om het bestemmings- en doorgaand verkeer al buiten het dorp te scheiden.

Visie Atelier Verdaas

Het bestemmingsverkeer moet zo vroeg mogelijk Dieren in worden geleid. Zo kan het bestemmingsverkeer gebruik maken van de Harderwijkerweg. De Kanaalweg kan worden gebruikt voor zowel doorgaand- als bestemmings-verkeer. De Burgemeester de Bruinstraat is dan alleen bestemd voor doorgaand verkeer. Het Atelier adviseert om een nieuw verkeerscirculatieplan voor Dieren en omgeving te maken en het gebied ten oosten van het kanaal daarbij te betrekken.

Persbericht Atelier Verdaas - 11 december 2007

U bent hier