h

SP biedt resultaten buurtenquête wijksanering Velp-Zuid aan

15 februari 2009

SP biedt resultaten buurtenquête wijksanering Velp-Zuid aan

Op de agenda van oriëntatieavond van dinsdag 10 februari j.l. van de Rhedense Gemeenteraad stond onder punt 5: Wijkvernieuwing Velp-Zuid – wijkvisie.

Nieuwsgierig was de SP fractie zeker. Teleurgesteld zeker ook. Helaas was er namelijk nog géén visie. Er werd zelfs geen tipje van de sluier opgelicht.
Vertrekkend projectleider Ewout van der Weij stond nog eens uitgebreid stil bij de geschiedenis van de tot nu toe gevoerde acties vanaf de eerste wijkdag op 12 april 2008 tot en met de bustoer in november 2008 door Oud Velp-Zuid.

Wel was dit een mooie gelegenheid voor de SP om de resultaten van de buurtenquête, gehouden eind november, aan te bieden. De SP heeft nu haar opgedane kennis gedeeld, met wethouder Kuiper en de medewerkers uit de gemeentelijke organisatie, met de mensen van het Wijkplatform Velp-Zuid, woningbouw- corporatie Vivare en de HVR (Huurdersvereniging Rheden).

Niet alleen de resultaten van de enquête werden aangeboden, maar ook de SP-visie over wijksanering, dat is vastgelegd in het landelijke SP rapport ‘Langs de Slooplat’, werd overhandigd. In dit rapport geeft de SP aan hoe zou moeten worden omgegaan met wijksanering:
1. 70% van de oorspronkelijke bewoners heeft ingestemd met de sloopplannen.
2. de woningbouwcorporatie geen huurders kan vinden voor de te slopen woningen.
3. de wachtlijsten voor een sociale huurwoning door sloop niet groeien.
4. er door sloop van de woningen geen waterbedeffect optreedt.
5. de te slopen woningen aantoonbaar bouwtechnisch van slechte kwaliteit zijn.

Kijk voor het rapport ‘Langs de Slooplat’ en meer informatie op www.sp.nl/wonen/.

Was er deze oriëntatieavond dan helemaal niets nieuws te melden? Ja zeker wel! Omdat de buurtbustoer niet geheel aan de verwachtingen had voldaan en er bij bewoners nogal wat onduidelijkheid bleek te bestaan, worden -mede op aandringen van het wijkplatform- alle betrokkenen persoonlijk door Vivare thuis bezocht.

Op 17 februari staat de wijkvisie en hoe nu verder op de agenda van het Rhedense college van B&W. En op 18 februari de Raad van Bestuur van Vivare bijeen om te spreken over Velp Zuid.

U bent hier