h

Oud Velp-Zuid

28 maart 2010

Het kan best snel bij Vivare!

Op 15 maart jl. stelde de SP afdeling Rheden schriftelijke vragen aan Vivare over de voortgang in het proces rond de wijkvernieuwing Oud Velp Zuid.

Lees verder
16 maart 2010

SP vraagt Vivare duidelijkheid over Velp-Zuid - UPDATE

De SP heeft bij het uitdelen van de ZO kranten en een tweetal afgenomen enquêtes een aardig beeld gekregen van wat er leeft in de wijk Oud Velp Zuid m.b.t. de wijkvernieuwingsplannen.

Lees verder
4 oktober 2009

De buurt in Velp Zuid: slopen of renoveren?

Paulus Jansen, die op 3 oktober samen met SP′ers ging buurten in Velp Zuid, heeft er in zijn blog een stuk over geschreven.

Lees verder
21 september 2009

Zaterdag 3 oktober: De buurt in, verder met Velp-Zuid

Op zaterdag 3 oktober zal de SP met een kraam op het Van Kolplein staan in Velp Zuid.

Lees verder
15 februari 2009

SP biedt resultaten buurtenquête wijksanering Velp-Zuid aan

Op de agenda van oriëntatieavond van dinsdag 10 februari j.l. van de Rhedense Gemeenteraad stond onder punt 5: Wijkvernieuwing Velp-Zuid – wijkvisie.

Lees verder
3 februari 2009

Wat willen de bewoners van Oud Velp Zuid?

Eind 2008 is de SP op bezoek geweest in oud Velp Zuid. Een deel van de wijk staat op de nominatie om te worden gesloopt of gerenoveerd. Bij die adressen heeft de SP een enquête afgenomen over de plannen met de buurt. In totaal zijn er ruim 80 gesprekken gevoerd en enquêtes ingevuld.

Lees verder
24 november 2008

SP gaat weer buurten in Velp Zuid

Op zaterdag 29 november gaan SP’ers weer buurten in Velp Zuid. De SP wil graag de mening van de bewoners van de buurt weten over de herstructureringsplannen van de gemeente en Vivare. De SP’ers bellen aan en vragen bewoners een enquête hierover in te vullen. Wie niet thuis is, krijgt de enquête in de brievenbus en kan deze later inleveren of opsturen.

Lees verder
28 oktober 2008

Uitdelen laatste editie ZO-krant 2008 in Oud Velp-Zuid

Uitdelen ZO-krant oud Velp-Zuid
Zaterdag 25 oktober hebben, onder zeer gunstige weersomstandigheden, SP’ers de najaarseditie van de ZO krant in Oud Velp Zuid uitgedeeld.
Voor deze gelegenheid was partij-secretaris Hans van Heijningen speciaal uit Amsterdam over gekomen om hier te assisteren.

Lees verder

U bent hier