h

Het kan best snel bij Vivare!

28 maart 2010

Het kan best snel bij Vivare!

Op 15 maart jl. stelde de SP afdeling Rheden schriftelijke vragen aan Vivare over de voortgang in het proces rond de wijkvernieuwing Oud Velp Zuid.

En jawel, al op 19 maart waren al onze vragen beantwoord. Klik hier voor de vragen en antwoorden. Ook in de toekomst kunnen we met onze vragen altijd terecht bij Vivare, is ons verzekerd.

Sp in gesprek met bewoners op het Van Kolplein in Velp
(SP in gesprek met bewoners op het Van Kolplein)

Op maandag 3 mei en op donderdag 20 mei start Vivare met informatieavonden v voor de bewoners van het verandergebied. Tijdens deze avonden worden de uitkomsten van een intern onderzoek gepresenteerd en worden de mogelijkheden van sloop/vervangende nieuwbouw of renovatie besproken. Vivare betrekt de betrokken bewoners bij de vervolgstappen, zoals het doen van een haalbaarheidsstudie naar de woningen en het opstellen van een renovatieplan. Een ontwikkelplan voor de gewenste c.q. noodzakelijke fysieke maatregelen is in de maak en een groot deel van de woningen is inmiddels technisch onderzocht.

Wij kijken uit naar 3 en 20 mei waar ongetwijfeld de onderzoeksresultaten zullen worden gepresenteerd. Verdere communicatie zal gebeuren door middel van nieuwsbrieven, het formeren van werkgroepen en het doen van huisbezoeken. De SP afdeling Rheden en de Rhedense SP fractie blijven de zaak volgen en houden contact met de bewoners.

U bent hier