h

Wat willen de bewoners van Oud Velp Zuid?

3 februari 2009

Wat willen de bewoners van Oud Velp Zuid?

Eind 2008 is de SP op bezoek geweest in oud Velp Zuid. Een deel van de wijk staat op de nominatie om te worden gesloopt of gerenoveerd. Bij die adressen heeft de SP een enquête afgenomen over de plannen met de buurt. In totaal zijn er ruim 80 gesprekken gevoerd en enquêtes ingevuld.

Over het algemeen zijn de bewoners best tevreden, zij geven de buurt een 7,3 gemiddeld. Een kleine meerderheid van 51% heeft de voorkeur voor renovatie. Genoemd wordt bijvoorbeeld onderhoud aan keuken en badkamer, schilderwerk, nieuwe kozijnen en dubbel glas. Bijna een kwart van de geënquêteerde bewoners pleit voor sloop. De woningen zijn volgens hen te kleinen van slechte kwaliteit. Ook zijn er mensen die gaan verhuizen, alleen klein onderhoud nodig vinden of zelf al hebben opgeknapt.

Er is veel onduidelijkheid over de plannen en de gevolgen daarvan voor de toekomstige huurprijzen. Bijna 60% maakt zich daar zorgen over. Opmerkelijk is dat hierover niks te lezen is in de informatiebrief, die de bewoners kregen van Vivare. Wel wordt een onkostenvergoeding aangeboden bij verhuizing.

Over het algemeen zijn de huurders redelijk tevreden over Vivare. Over de communicatie en uitgevoerd onderhoud zijn er enkele klachten.

De SP vindt het belangrijk dat de bewoners goed en tijdig geïnformeerd worden door Vivare. Binnenkort start Vivare met huisbezoeken bij alle 274 huishoudens in het gebied. De SP roept de bewoners op dan vooral alles te vragen wat zij willen weten en hun wensen te vertellen.

De SP vindt dat betaalbare huurwoningen niet zomaar gesloopt moet worden. Als renovatie mogelijk is, vindt de SP slopen bezopen. Onlangs heeft de landelijke SP een rapport geschreven ‘Langs de slooplat’ Hierin staan enkele voorwaarden voor het slopen van betaalbare huurwoningen:

  • 70% van de bewoners stemt in met sloopplannen
  • De woningcorporatie kan geen huurders vinden voor de te slopen woningen
  • De wachtlijsten groeien door de sloop van sociale huurwoningen niet
  • De te slopen woningen zijn aantoonbaar bouwtechnisch van slechte kwaliteit

De SP zal het verslag van de enquête en bovenstaande voorwaarden onder de aandacht brengen van de huurdersvereniging, Vivare, het wijkplatform en de gemeente.
Later dit jaar zal de SP weer bij deze bewoners in Velp Zuid aan de deur komen. De SP blijft namelijk graag op de hoogte. Uiteindelijk moet er een plan komen, waar de bewoners en de meerderheid van de buurt achter staat.

Het complete verslag van de resultaten van de enquête is hier te downloaden.

Download hier de enquête

U bent hier