h

Antwoord college op SP-vragen spoor

27 oktober 2009

Antwoord college op SP-vragen spoor

Belangengroepen en het spoor.

Begin september stelde Henk Molenaar, namens de SP fractie, een vraag aan het college over de mogelijke betrokkenheid van langs het spoor opererende belangengroepen bij de maandelijkse overleggen tussen spoorgemeenten, VWS en Pro Rail.

Op 14 oktober kwam het antwoord van het College:

Naar aanleiding van uw vragen over de brief die op 13/7/09 is verzonden aan Geen Noordtak Velp, delen wij u het volgende mee.
In de brief aan Geen Noordtak Velp wordt ingegaan op vragen die door Geen Noordtak Velp zijn gesteld. Daarnaast worden zij geïnformeerd over recente ontwikkelingen. Dat er in de brief niets staat over inbreng van belangengroepen is op zich niet vreemd. Er is op dit moment nog niets georganiseerd en er is nauwelijks verschil in de informatie bij de belangengroepen en de gemeenten. Dit bleek duidelijk op het onlangs door de bewonersplatforms georganiseerde symposium. Daarnaast is er indien gewenst contact met belangenverenigingen. Zeer recent heeft de vereniging Geen Noordtak Velp verzocht om een gesprek. Vanzelfsprekend zal op korte termijn een afspraak worden gemaakt.

Een van de doelen van de contactgroep Spoordossiers Oost Nederland is een geco├Ârdineerde informatievoorziening. Mede ook om belangengroeperingen etc. goed te kunnen informeren.

We begrijpen hieruit dat op dit moment het initiatief tot contact vooral bij de belangengroepen moet liggen. En dat de contactgroep Spoordossiers Oost Nederland van plan is iedereen in de toekomst goed te informeren.
We hopen dat de contactgroep dan niet alleen informatie zal brengen, maar ook informatie zal halen, en volop gebruik zal maken van de kennis en ervaring van de belangengroepen.

U bent hier