h

598 keer nee tegen afbraak voorzieningen

14 oktober 2011

598 keer nee tegen afbraak voorzieningen

Op donderdag 13 oktober vond de extra informatie-avond plaats over het nieuwe bezuinigingsplan voor de gemeente Rheden. Tijdens deze avond konden inwoners inspreken. De SP Rheden heeft ook ingesproken en heeft vervolgens de ansichtkaarten-actie afgesloten met het aanbieden van de kaarten aan het College van B&W. Lees hier de bijdrage van Tamara Koppelaar, voorzitter van de afdeling.

"Mijn naam is Tamara Koppelaar, voorzitter van de SP afdeling Rheden. De afgelopen maanden is onze afdeling, uiteraard in nauwe samenwerking met onze fractie, bezig geweest met een actie tegen de lokale bezuinigingen.

Het afgelopen jaar is omtrent de bezuinigingen erg veel onduidelijk geweest. Het College is toch plannen gaan maken, ondanks dat het bedrag dat bezuinigd zou moeten worden nog niet bekend was. Hierdoor is er erg veel onnodige onrust ontstaan.

Ook onze afdeling heeft zich zorgen gemaakt om de plannen. De SP Rheden maakte zicht zorgen dat door die plannen de sociale samenhang binnen de gemeente aangetast zou worden. Daarom hebben wij een ansichtkaart gemaakt, met daarop de onderwerpen waar de SP zich grote zorgen over maakte, te weten de mogelijke sluiting van het zwembad, sluiting van de bibliotheken Rheden en Velp en de bezuinigingen op de thuiszorg. De afdeling is met die ansichtkaart naar de inwoners van Rheden gegaan en heeft aan hen gevraagd wat hun zorgen zijn over die bezuinigingsplannen.

ansichtkaart

Ik wil u alvast een aantal reacties meegeven van wat inwoners van uw gemeente:
“Ik vind dit een verarming van onze sociale samenleving”
“Schandalig dat mensen die hulp nodig hebben, door mindering van uren thuiszorg een minder menswaardig bestaan krijgen”
“Wat willen jullie ons nog meer afnemen?”
“Het wordt er niet leuker op; waar ontmoeten we elkaar, hoe gaan we om met mensen die ouder worden?”
“Laat de mensen die het ECHT nodig hebben, niet de dupe worden!”
“Ik zie zoveel weelde en rijkdom juist in deze gemeente, dat ik het extra vreemd vind dat juist hier zaken die van belang zijn voor iedereen niet te bekostigen zouden zijn uit bijv een solidariteitspotje. Ik bedoel; spreek hen aan op hun gemeenschapszin ipv eigen belang”
“Breek het sociaal welbevinden niet af!”
“Het gaat te veel over centen en niet over mensen..”
“Ik maak me geen zorgen, ik ben kwaad!”
“Verantwoordelijke leden, denk aan de culturele en lichamelijke ontwikkeling van onze kinderen en kleinkinderen...”

En zo kan ik nog even doorgaan met het opnoemen van alle opmerkingen.

Vorige week, en zojuist ook weer, hebben we allemaal gehoord dat er minder bezuinigd hoeft te worden dan eerst gedacht. Het College heeft daarop aangegeven dat de bezuinigingen op het zwembad, de WMO en bibliotheek (gedeeltelijk) mee zullen vallen. Dit laat ook zien dat de ontstane onrust niet in deze mate nodig is geweest.
We mogen alleen niet vergeten dat het nu dan wel mee lijkt te vallen, maar het is nog steeds een bedrag van ruim 2 miljoen euro wat bezuinigd moet worden. De afdeling Rheden van de SP hoopt dat het College en de gemeenteraad nu en in de toekomst wat doet met de signalen uit de samenleving. De inwoners hebben in grote getale laten merken wat belangrijk voor hen is en wij hopen dat de volksvertegenwoordiging deze signalen ook in de toekomst serieus zal blijven nemen.

Bij deze overhandig ik u de ingeleverde ansichtkaarten, ongeveer 600 inwoners hebben hierop aangegeven dat ook zij zich zorgen maakten om die bezuinigingsplannen."

U bent hier