h

Rhedense bezuinigingen minder hoog dan gedacht.

7 oktober 2011

Rhedense bezuinigingen minder hoog dan gedacht.

Begin oktober is er eindelijk duidelijkheid gekomen over de lokale bezuinigingen. Er blijkt minder te moeten worden bezuinigd dan de verwachte 5 miljoen euro per jaar, waar de eerdere plannen uit ‘Minderen met beleid’ op waren gebaseerd.

Het gaat nu om ‘slechts’ 2,3 miljoen euro bezuinigingen per jaar, waardoor enkele bezuinigingsvoorstellen kunnen worden teruggedraaid of aangepast.

De SP is blij, met het nieuws dat er minder moet worden bezuinigd. In de gemeenteraad heeft de fractie meerdere malen gezegd, dat we geen plannen kunnen of moeten maken, zolang we niet weten wat de exacte hoogte van de bezuinigingen is. Er is de afgelopen maanden veel boosheid en ophef ontstaan onder de Rhedense bevolking over de voorgenomen sluiting van het zwembad en bezuinigingen op thuiszorg en bibliotheek. Dat bleek op de bewonersavonden en uit de reacties op de SP ansichtkaartenactie.

ansichtkaart

Het heeft er alle schijn van, dat de verschillende protesten niet voor niets zijn geweest. Want in het aangepaste voorstel staat, dat het openluchtzwembad in Rheden open blijft, dat de voorgenomen halvering van het aantal uren thuiszorg wordt teruggedraaid en dat er minder op de bibliotheek zal worden bezuinigd. Er zal wel bezuinigd worden op personeelslasten en er komt een lichte verhoging van de rioolrechten en de afvalstoffenheffing.

De SP fractie verdiept zich momenteel in de nieuwe voorstellen, waarover op 8 en 9 november tijdens de behandeling van de begroting een besluit wordt genomen. Op 13 oktober is een informatieavond over de nieuwe bezuinigingsvoorstellen. Tijdens die avond zullen ook de ontvangen ansichtkaarten aan het College van B&W worden aangeboden.

Lees hier het persbericht van de gemeente en de begroting.

U bent hier