h

SP solidair met medewerkers van sociale werkplaats Presikhaaf (met reactie Presikhaaf Bedrijven)

17 oktober 2011

SP solidair met medewerkers van sociale werkplaats Presikhaaf (met reactie Presikhaaf Bedrijven)

Op vrijdag 14 oktober hebben SP-ers uit de regio handtekeningen verzameld tegen de bezuinigingen op de Sociale Werkvoorziening bij Presikhaaf Bedrijven.

De SP is onder het motto ‘Armoede werkt niet’ een landelijke handtekeningenactie begonnen voor het behoud van banen bij de sociale werkplaatsen. Bij de sociale werkplaatsen werken vooral mensen met een arbeidsbeperking. Het kabinet wil 1,8 miljard euro bezuinigen op de sociale werkplaatsen. Hierdoor dreigen op de sociale werkplaatsen 60.000 banen te verdwijnen. Het Kabinet wil dat er meer mensen gaan werken bij werkgevers buiten de sociale werkplaats.

actie bij Presikhaaf

3000 mensen met een arbeidsbeperking uit de gemeente Rheden en andere gemeentes uit de regio maken gebruik van de sociale werkvoorziening Presikhaaf. SP’ers uit Rheden, Arnhem en Overbetuewe hebben afgelopen vrijdag bij Sociale Werkvoorziening Presikhaaf werkhandschoenen verzameld waar men een persoonlijke boodschap aan het kabinet en een handtekening op kwijt kon. In korte tijd zijn er al 240 handschoenen voorzien van een handtekening. De SP wil voorkomen dat mensen met een arbeidsbeperking de dupe worden van de crisis.

De werkhandschoenen worden landelijk ingezameld en samengevoegd tot een ketting van solidariteit. Deze keten van handschoenen wordt een lint van respect voor eerlijk loon en eerlijk werk, voor begeleiding en voor eerlijk delen in Nederland! We maken met de handschoenen ook een vuist tegen de foute plannen, de bezuinigingen en dit kabinet.

Het bestuur van sociale werkvoorziening Presikhaaf heeft onlangs bekend gemaakt dat zij volgend jaar, vooruitlopend op rijksbezuinigingen en rijksbeleid, 800 van de 3000 medewerkers extern bij andere werkgevers wil plaatsen. Ook wil Presikhaaf de eigen bedrijven, zoals de schoolmeubelenfabriek, de kwekerij en het postbedrijf verkopen. Er zal pas een officieel besluit over deze koerswijziging worden genomen, wanneer alle betrokken gemeenten hun standpunten hierover hebben laten weten.

De plannen van het kabinet lijken sympathiek. Meer mensen aan het werk in normale bedrijven. Maar er wordt niets gedaan om werkgevers te verplichten om deze mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Dat betekent dat zij niet aan de bak komen, en een uitkering krijgen. Die uitkering wordt echter fors verlaagd. Dat leidt uiteindelijk dus tot armoede voor mensen met een arbeidsbeperking. Kom je wel aan de bak, dan is er grote kans dat je minder gaat verdienen. Dit kabinet steelt dus van het inkomen en loon van mensen met een arbeidsbeperking. Maar mensen met een arbeidsbeperking hebben de crisis niet veroorzaakt, dus waarom moeten zij er wel voor opdraaien?

Reactie van Presikhaaf Bedrijven op bovenstaand stuk:

Wij hebben het artikel op uw website “SP solidair met medewerkers van sociale werkplaats Presikhaaf” ontvangen en gelezen. Wij willen hierop graag een inhoudelijke toelichting geven.

Presikhaaf Bedrijven zal van koers veranderen en zich gaan inzetten als mensontwikkelbedrijf in plaats van productiebedrijf. Dit betekent dat we ons gaan richten op de ontwikkeling van medewerkers met als doel medewerkers zoveel mogelijk extern te plaatsen. De doelstelling is om eind 2012, 800 medewerkers extern geplaatst te hebben, bijvoorbeeld via detachering, begeleid werken of andere constructies waarbij begeleiding van de medewerker geborgd is. Doordat de focus wordt verlegd kiest Presikhaaf ervoor om niet meer als ‘eigen ondernemer’ bedrijfsactiviteiten te exploiteren. De maatschappelijke middelen willen we zoveel mogelijk inzetten voor het ontwikkelen van mensen en de verbinding met de markt. Daarom wordt er gezocht naar samenwerking met bedrijven, waarbij de exploitatie door een samenwerkingspartner wordt gedaan en waarbij zoveel mogelijk mensen vanuit Presikhaaf Bedrijven zullen werken. Dit kan bijvoorbeeld door samenwerking, verzelfstandiging of door verkoop van bedrijfsonderdelen.

Joost J. van Loon, Algemeen directeur Presikhaaf Bedrijven

Onze eerdere actie aan de poort bij Presikhaaf.
Voor meer informatie over de actie met de werkhandschoenen: www.armoedewerktniet.nl
Lees ook: ‘Presikhaaf bedrijven in Arnhem brengt 800 medewerkers elders onder’ (Artikel in de Gelderlander)

U bent hier