h

Activiteiten rondom de goederentreinen

20 maart 2012

Activiteiten rondom de goederentreinen

De SP Rheden is de afgelopen periode druk geweest met de activiteiten rondom de goederentreinen.

Op woensdag 15 februari was de aftrap van alle activiteiten. De afdeling was toen aanwezig bij de inloopavond georganiseerd door ProRail en heeft die avond al aan veel geïnteresseerden de flyer mee kunnen geven.

In de weken die daarop volgden zijn bij alle bewoners die langs het spoor wonen de flyer bezorgd, met daarin de oproep om overlast te melden bij ons meldpunt Rood Sein.

Meldpunt Rood Sein

Veel bewoners gaven aan zich ook grote zorgen te maken over de mogelijke komst van veel meer goederentreinen door onze gemeente.

Daarnaast heeft onze afdeling ook een zienswijze ingediend op de ontwerpnotitie Reikwijdte en Detailniveau Goederenroutering Oost Nederland. In totaal hebben bijna 1000 mensen en organisaties gebruik gemaakt van die mogelijkheid. In de zienswijze kon worden aangegeven wat er volgens ons moet worden meegenomen in de Milieu Effect Rapportage. De SP Rheden vindt het met name belangrijk dat er een degelijk onderzoek plaatsvindt naar de alternatieven, zoals vervoer over water. Daarnaast heeft de afdeling aandacht gevraagd voor de directe leefomgeving van de omwonenden en de leefbaarheid.
De volledige zienswijze zoals die is ingediend door de SP Rheden is hier (PDF) te downloaden.

Laat de Goederentrein Varen!

U bent hier