h

Raad besluit: zwembad Velp in Reigerstraat

31 januari 2013

Raad besluit: zwembad Velp in Reigerstraat

Willen we een eigen zwembad in Velp in samenwerking met de partijen ROCa12, Jagyba en PFC of gaan we samen met de gemeente Arnhem een zwembad neerzetten? De eerste optie zou in de Reigerstraat zijn, de tweede optie in het zogenaamde Gat van Gerritsen aan de Arnhemsestraatweg.

Nadat er eind oktober geen besluit was gevallen, sprak de Rhedense raad afgelopen week weer over de locatiekeuze van het nieuwe zwembad.

In oktober stemde de SP voor een zwembad aan de Reigerstraat en dit keer stemden we weer zo.

Fractievoorzitter Jorine Dirks sprak als volgt:
"De SP kiest voor een bad in eigen beheer en voor meer maatschappelijke functies in de buurt en daar zou een zwembad aan de Reigerstraat een prima bijdrage kunnen leveren.
Dat vinden wij nog steeds. Twee twijfelpunten w.b. locatie "Gat van Gerritsen" zijn aanvullend onderzocht: de verkeersafwikkeling en de sociale veiligheid. De locatie Reigerstraat kwam wat gunstiger uit die onderzoeken.

Er is dus aanvullend onderzoek gedaan en er zijn opnieuw vragen gesteld en beantwoord, er is opnieuw gewikt en gewogen. Voor de SP fractie is de balans naar dezelfde kant doorgeslagen als de vorige keer dat we hierover zouden besluiten. Ook de bespreking op de zogenaamde 'besloten' avond heeft ons niet van gedachten doen veranderen.

De SP kiest voor een kleinschalig, lokaal, multifunctioneel, eigen voorzieningenbad in samenwerking met de partijen ROCA12, Jagyba en PFC die initiatief en commitment tonen.

Voor ons weegt eveneens mee dat er tot op heden nog geen geslaagde voorbeelden bekend zijn van gezamenlijke zwembaden tussen gemeentes.

En wat betreft de risico's: nee, ook de SP heeft geen glazen bol en kan de eventuele risico's in de toekomst niet voorspellen, laat staan uitsluiten. Maar dat geldt voor beide locaties. Zo lezen we op pagina 8 van de aanvullende rapportage zwembadenstudie: Het volledig uitsluiten van risico's bij een exploitatie van 40 jaar is immers onmogelijk.

Tot slot wat betreft de kosten. Het blijkt maar waar dat onder druk alles vloeibaar wordt. Beide locaties bieden mogelijkheden voor een goedkoper bad. Wij zien graag, zoals in het amendement dat mede door ons is ingediend staat, dat voor de Reigerstraat een scenario wordt uitgewerkt met een aangepast programma van eisen conform het alternatief van de drie eerder genoemde partijen. Hopelijk komen we er vanavond uit... (Overigens had de SP net als gemeentebelangen het liefst een zwembad op een centrale locatie in Rheden gezien...)"

Een meerderheid van de raad steunde het voorstel om te kiezen voor locatie Reigerstraat. Alleen de VVD, D66 en CU bleven voorstander van een bad met Arnhem. Wel werd er deze avond aan het besluit toegevoegd, dat voor medio 2013 een voordeliger scenario wordt uitgewerkt.

U bent hier