h

Protest De Steeg tegen goederentreinen

19 november 2013

Protest De Steeg tegen goederentreinen

Op zaterdag 16 november vond er in De Steeg een manifestatie plaats tegen de toename van het aantal goederentreinen door Oost Nederland.

Inwoners van De Steeg hebben geprotesteerd tegen meer goederentreinen door hun mooie dorp. De komst van meer goederentreinen zal veel overlast veroorzaken in onze gemeente. Schade door trillingen, geluidsoverlast, nadelige gevolgen voor de bereikbaarheid van dorpen, veiligheid en de leefbaarheid, zullen het resultaat zijn als er 40 goederentreinen per etmaal komen te rijden.

ProRail heeft op basis van berekeningen aangegeven dat er op sommige delen van het traject een 4 meter hoog geluidsscherm zou moeten komen te staan. De bewoners van De Steeg hebben dit op zaterdag 16 november uitgebeeld door middel van een bijna 4 meter hoge muur: "De Steegse Muur". Enkele honderden inwoners waren bij deze manifestatie aanwezig. Ook enkele SP-ers, waaronder Gelders Statenlid Peter de Vos was aanwezig.

Het NOS Journaal heeft ruim aandacht besteed aan deze demonstratie:

Staatssecretaris Mansveld heeft laten weten eind dit jaar nog geen besluit te kunnen nemen over de tracékeuze. Dit zal waarschijnlijk voor 1 juni 2014 gebeuren. Zij wil een extra consultatieronde met betrekking tot de MER 1e fase. De verwachting is dat zij in de zomer dan ook een besluit zal nemen over wanneer de MER 2e fase gereed zal zijn. Deze MER zal de gevolgen voor het gehele traject (Elst-Oldenzaal) in kaart brengen.

  • Op dinsdag 19 november overhandigt RONA een petitie, tegen de plannen voor meer goederentreinen, aan de voorzitter van de Commissie voor Infrastructuur en Milieu en vervolgens aan de staatssecretaris voor I & M mevrouw Mansveld in Den Haag.
  • Op vrijdag 22 november organiseert Stichting Spoorhinder een symposium over dit onderwerp. Er zal dan ook aandacht zijn voor de alternatieven.

 

U bent hier