h

Zorgen SP over verkoop huurwoningen

4 juli 2015

Zorgen SP over verkoop huurwoningen

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 30 juni is er in de gemeenteraad uitvoerig gesproken over de woonvisie van de gemeente Rheden. De SP fractie heeft daarbij ook aandacht gevraagd voor de verkoop van de woningen aan de Van Voorthuijsenstraat in Velp.

De gemeente heeft enige tijd geleden een positief advies uitgebracht bij de plannen van Vivare om een deel van haar woningen te verkopen aan het hedgefonds van multimiljardair George Soros. De SP heeft daar al eerder zorgen over geuit en kenbaar gemaakt de actieve bewonerscommissie te steunen in haar verzet tegen deze plannen.
De gemeente en de Huurdersvereniging zijn door Vivare gevraagd een advies te geven over de verkoop. Uiteindelijk neemt minister Blok (Wonen) de uiteindelijke beslissing. Saillant detail is dat het college in een eerder stadium een negatief advies heeft gegeven, maar dit na nader overleg en op aandringen van Vivare heeft gewijzigd in een positief advies.

Tijdens de raadsvergadering heeft de SP een voorstel ingediend om het positieve advies van het college weer terug te veranderen in een negatief advies. Belangrijkste reden daarvoor is het feit dat ruim 80% van de bewoners tegen deze verkoop is en de bewoners nooit zijn betrokken bij de totstandkoming van de plannen.

Daarnaast heeft de SP haar zorgen geuit over het feit dat je als gemeente de controle en invloed op deze woningen kwijt raakt. Er is door de koper een garantie gegeven voor de eerste 6 jaar, dat richt zich dan met name op de onderhoudssituatie. Juist in een periode dat de woningmarkt onder druk staat en voor steeds meer inwoners een betaalbare woning onbetaalbaar wordt, moet je als gemeente zicht en controle blijven houden op het aanbod. Verkopen aan een marktpartij, die marktconform moet opereren, is niet wenselijk wat de SP betreft.

Wethouder Olland gaf in eerste reactie aan dat het voorstel te laat komt en dat het niet meer terug te draaien is. Tamara Koppelaar, raadslid SP, vroeg daarop: “Is het echt te laat of bent u het eigenlijk gewoon eens met deze plannen?” De wethouder antwoordde daarop dat het proces weliswaar in een laat stadium zit, maar ook dat het college inderdaad achter deze plannen staat. Niet té laat dus, maar vooral onwil van het college om een ander advies uit te brengen. Een meerderheid van de gemeenteraad volgde het college en bleef herhalen dat het te laat is en onomkeerbaar. Helaas blijft de gemeente dus bij het standpunt dat het goed is dat deze woningen worden verkocht aan een hedgefonds.

Vivare zal op korte termijn het officiële verzoek bij Minister Blok indienen. Deze zal ook het negatieve advies van de Huurdersvereniging en de mening van de bewonerscommissie mee moeten nemen in zijn afweging. Ook de Tweede Kamerfractie van de SP maakt zich zorgen om deze verkoop en zal deze week schriftelijke vragen stellen aan de Minister.

U bent hier