h

SP Rheden niet overtuigd door plannen schulddienstverlening

31 januari 2016

SP Rheden niet overtuigd door plannen schulddienstverlening

Op dinsdag 26 januari werd er in de gemeenteraad gesproken over het nieuwe beleidsplan voor de schulddienstverlening van de gemeente Rheden.

De SP krijgt al enkele jaren signalen binnen over problemen met de schulddienstverlening van de gemeente Rheden. In november 2014 heeft de SP naar aanleiding van die signalen een groot aantal aanbevelingen gedaan. De wethouder heeft toen toegezegd die aanbevelingen mee te zullen nemen bij een forse evaluatie. Die forse evaluatie heeft niet plaatsgevonden, wel is er deze maand een nieuw beleidsplan in de gemeenteraad besproken.

De fractie van de SP heeft aangegeven dat er op papier punten verbeterd worden en er iets gedaan is met de aanbevelingen uit 2014. Onze zorgen zijn echter maar deels weggenomen. Die richten zich op de grote eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid, die de gemeente neerlegt bij inwoners met schulden. Veel van deze inwoners zijn vaak moedeloos, zien geen uitweg. Het lukt hen vaak niet om zelf stappen te ondernemen. Voor de SP is het dan juist van belang dat de gemeente niet alleen doorverwijst naar andere organisaties. Inwoners zullen in het begin even bij de hand moeten worden genomen en sociaal ruimhartig ondersteund moeten worden door de gemeente. De SP heeft ook zorgen geuit over de overbelasting van organisaties als Humanitas en de sociaal raadslieden. Deze organisaties hebben eerder al aangegeven aan de grenzen te zitten van hun mogelijkheden.

In het beleidsplan wordt nadrukkelijk aangegeven dat de gemeente moet accepteren dat sommige mensen niet te helpen zijn. Wat de SP betreft ligt hier wel erg veel nadruk op. Hieruit spreekt een zeer laag ambitieniveau. Dit ziet de SP ook terug in het streven om het aantal klachten omlaag te brengen met slechts 25%.

Daarnaast heeft de SP moeite met het feit dat vanaf 2016 er minder consulenten beschikbaar zijn. Één consulent minder ten opzichte van 2015, terwijl het aantal aanvragen stijgt.

Ondanks dat wij ook wel zien dat er punten worden verbeterd, is het wat ons betreft nog steeds een papieren werkelijkheid. Er spreekt een lage ambitie uit dit beleidsplan en er wordt erg veel van inwoners verwacht, inwoners die soms gewoon echt vast zitten in hun schuldenproblematiek. Een verlaging van het aantal consulenten ten opzichte van 2015 past in onze ogen niet bij het willen verbeteren van de dienstverlening. Ook hieruit komt naar voren dat er sprake is van geen hoog ambitieniveau. In de praktijk krijgen wij als SP nu nog steeds te veel signalen dat zaken niet goed gaan bij de aanpak van schulden. Wij kunnen niet anders dan in dit geval afgaan op wat de praktijk ons laat zien, wij hopen dat wij op termijn wel veel minder signalen zullen krijgen. Maar we zijn er nu nog niet van overtuigd dat dit plan dat gaat bereiken. Daarom hebben wij tegen dit plan gestemd.” Aldus Tamara Koppelaar, raadslid van de SP.

U bent hier