h

1609 keer nee tegen Megastal Ellecom!

16 november 2017

1609 keer nee tegen Megastal Ellecom!

Foto: SP Rheden

Op dinsdag 14 november heeft het comité “Hoezo Megastal?” de petitie overhandigd aan de burgemeester en de gemeenteraad van Rheden. In totaal hebben 1609 mensen een handtekening gezet tegen de komst van een Megastal in Ellecom.

De afgelopen maanden heeft de SP Rheden het comité geholpen met handtekeningen verzamelen. De SP is tegen de komst van zo'n grote stal, met bijna 500 koeien, in onze gemeente. De SP-ers zijn samen met leden van het comité langs de deur geweest in Ellecom en hebben met veel inwoners uit het dorp kunnen spreken. Daarnaast zijn ze diverse keren in andere dorpen aanwezig geweest, met als afsluiting de Megastal-Zaterdag op 11 november.

De uitkomsten van de petitie
> 378 mensen uit Ellecom
> 941 mensen uit de overige dorpen in onze gemeente
> 290 mensen van buiten Ellecom, waaronder zo'n 100 leerlingen en docenten van Larenstein in Velp.
> In totaal hebben 1609 mensen een handtekening gezet

Wij zijn als SP erg trots op dit resultaat. We hebben met diverse partijen en organisaties ons ingezet om zoveel mogelijk mensen te spreken. In Ellecom hebben we niet iedereen thuis aangetroffen. Van de mensen die wel hebben gesproken, hebben 378 inwoners een handtekening gezet en dat is een groot percentage van de volwassen in Ellecom. Wij vonden het als SP belangrijk dat ook inwoners uit andere dorpen van onze gemeente hun mening over deze plannen konden geven. Ook zij moeten inspraak kunnen hebben in wat voor gemeente zij willen wonen. En een gemeenteraad en college die toerisme hoog op de agenda heeft staan, mag ook weten wat diezelfde toeristen van deze plannen vinden. De petitie is nu overhandigd en de gemeenteraad is nu aan zet. Op dinsdag 28 november zullen alle fracties moeten aangeven wat zij van deze plannen vinden. Wij hopen wederom op een volle publieke tribune die dag!” Aldus Tamara Koppelaar, afdelingsvoorzitter SP Rheden.

Enkele quotes van inwoners
> "De Megastal past niet in de landelijke omgeving van landgoed Middachten."
> "Voor kleinschalig, tegen mega! Koeien moeten naar buiten kunnen."
> "Het kan niet waar zijn dat deze parel van een landschap wordt geofferd!"
> "De biodiversiteit gaat verloren, zodat flora en fauna sterk achteruit gaan."
> "Megastal is mega-verkeerde beslissing!"
> "Boosheid, teleurstelling dat de bewoners nauwelijks gehoord worden als het gaat over HUN leefomgeving, gezondheid en de leefbaarheid binnen het dorp. Boerderij wordt te groot en past niet in het landschap."
> "Het belang van het hele dorp wordt ondergeschikt gemaakt aan het belang van slechts 1."

U bent hier