h

SPontaan Daan over solidariteit

14 februari 2018

SPontaan Daan over solidariteit

Foto: SP Rheden

Daan Agelink (1925) is al vele jaren lid van de SP en ook al vele jaren betrokken bij de activiteiten van onze afdeling. De komende tijd zal hij een aantal keer zijn visie geven op de samenleving en politiek. Deze week vertelt hij over solidariteit.

Solidariteit
Vreemd woord, zeker voor een jongen die de vorige eeuw in een klein dorp in de “Liemers” is geboren. Veel later na de oorlog hoorde ik vaker dat woord en kocht een “vreemde woorden-boek” om de betekenis van dat woord te begrijpen. Het betekent in gewone mensentaal; trouw zijn aan elkaar, voor elkaar opkomen. Kortom; een goed mens zijn.

Veronderstel dat zo de wereld eruit zag, dan zou wel het één en ander moeten veranderen, maar het zou beter zijn, menselijker. Het kan, maar dan zullen we er zelf mee moeten beginnen, het zelf moeten doen en geloven dat het kan.

Toen ik 14 jaar was mocht ik werken en ik startte na mijn verjaardag dan ook in een steenfabriek. Mijn vader meldde mij meteen bij de vakbond, want wij waren tenslotte een vakbonds-familie. Ik ben nu nog lid en weet nu ook waarom. In het dorp waar ik woonde had iedereen een grote tuin, ze verbouwden aardappels en groenten voor zichzelf. Toen de buurman ziek werd, zorgde de hele buurt met elkaar dat zijn tuin werd onderhouden. En als klein kind ging je dan mee, zo leerde je dus van je ouders al het helpen van je medemens.

Toen ik na de oorlog weer thuis kwam, de Duitsers hadden me gepakt voor de “arbeidsinzet”, hoorde ik dat mijn ouders in de oorlog een stel mensen uit Amersfoort hadden gehad. Mijn moeder zei: “Ja, ze hadden honger. En ik dacht dat als ik goed ben voor die mensen, dan zal er op de wereld ook wel een vrouw zijn die voor Daan zorgt.” En die was er! Ze woonde bij Hamburg en ik raakte met haar in gesprek over haar zoon die in Hamburg zat, waar op dat moment zwaar gebombardeerd werd. Ze vroeg of ik honger had en ze gaf me een stuk spek. Ik at die veel te snel op en ik werd daardoor zo ziek als een hond.

Dienstplichtig
Vroeger was je, als je als man was geboren en 18 jaar werd, dienstplichtig en dan moest je soldaat worden. Nu had ik in Duitsland de oorlog van dichtbij gezien en ik had er niet veel zin in, te meer omdat er een plan was ons naar Indië te sturen. In Indië was het in die jaren een rommeltje, ook die mensen moesten “bevrijd” worden.

Indië was in die tijd een kolonie van Nederland, nu zou men zeggen: het was bezet. De bevolking daar vond dat niet goed, daarom was er ook daar een leger; de KNIL (Koninklijk Nederland Indië Leger). Dit leger bestond uit vrijwilligers, de hogere leiding was over het algemeen blank en was bedoeld om de bevolking onder de duim te houden. Met een kaderlid van de KNIL kreeg ik tijdens een vergadering hooglopende ruzie. We kregen op dat moment voorlichting over Indië en toen het over geslachtsverkeer ging zei deze dokter: “Jullie denken nu wel dat doe ik niet, maar als er 6 weken bent, dan ga je ook naar de hoeren en dan moet je dit en dit gebruiken om niet ziek te worden.” Toen legde ik de man uit dat wij dienstplichtigen een ander soort mensen waren dan de KNIL, wij waren een doorsnede van de Nederlandse bevolking en dat was de KNIL niet.

Afijn, later kwam het buiten tot klappen met deze man. En aangezien ik net 20 jaar was, liep het voor die man wat minder goed af dan voor mij. Uiteraard moest ik vervolgens bij mijn commandant op het matje komen en kreeg ik een preek. Later zei ik dat ik niet naar Indië wilde, hij antwoordde daarop: “Je moet naar Indië, dat willen je vader en je moeder.” En ging vervolgens verder over hoe het werkt met stemmen en politieke partijen. Ik moest denken aan de pastoor die op de preekstoel staat en riep: “Jullie moeten stemmen op Romme van de KVP.” De mensen deden dat in die tijd dan ook op die manier. Dat was dezelfde vent die zei “Indië verloren, rampspoed geboren” en we weten allemaal wat daar de gevolgen van waren.

Stemmen
Binnenkort kunnen we ook weer stemmen, dit keer voor de gemeenteraad. Het is belangrijk dat u gaat stemmen. Maar het is net zo belangrijk wat u stemt. Alle partijen maken een verkiezingsprogramma, waarin ze zeggen wat ze gaan doen met uw stem. Dus de programma's lezen is erg belangrijk. Maar nog belangrijker is het om te kijken wat ze in het verleden gedaan hebben. Kijk, meneer Rutte roept steeds dat de crisis voorbij is en het met iedereen goed gaat. Maar hij praat niet over de mensen die arm zijn, verhoogt vervolgens de BTW en schaft de dividendbelasting af. Nu kunt u denken, dat is landelijk, dit zijn lokale verkiezingen. Let wel, ook in de gemeente Rheden zijn mensen die denken en doen zoals Rutte. Dat kon je laatst al zien met het stemmen over de megastal in Ellecom. Het plan ging over een boer en landgoed Middachten, zij wilden een stal bouwen met veel meer koeien dan nu. In ons land moeten er in totaal minder koeien komen, dat zegt zelfs de regering, vanwege het mestoverschot etc. In dit plan ging het om het belang van een paar mensen tegenover het belang van de maatschappij. Zo werkt het kapitaal, maling aan mensen. Er moet winst zijn, zelfs ten koste van mensen.

Na veel discussiëren, ook op straat waar de SP een grote rol in speelde, was de gemeenteraad aan het woord. De helft plus 1 stem was voor en de kleinste helft tegen. Op straat was het geluid echt andersom, kijk maar naar het grote aantal handtekeningen tegen de komst van deze stal. Grof gezegd; rechts was voor en links tegen. Zelfs partijen waarvan je het niet zou verwachten, zoals D66 en de zich christelijk noemende partij waren voor deze grote stal. Moet je nu zeggen, ze kunnen me wat en ik ga niet stemmen? Dat is dom, want het neoliberalisme gaat wel door! De neoliberalen hebben nooit genoeg en wij, de mensen die niet rijk zijn, zijn toch in de meerderheid. We kunnen winnen, als we willen en allemaal meedoen. Wees solidair met elkaar en stem SP! Die zeggen niet alleen dat ze solidair zijn, maar handelen er ook naar. Weet u wel dat volksvertegenwoordigers van de SP een stuk van hun vergoeding aan de partij geven? Dat doen ze omdat ze niet meer willen zijn dan de mensen voor wie ze het doen. Op die manier vind je geen graaiers bij de SP en ik ben er trots op dat ik lid ben van die partij!

Daan Agelink, De Steeg

U bent hier