h

Gemeenteraad Rheden steunt biologische boer

15 juni 2018

Gemeenteraad Rheden steunt biologische boer

Foto: SP Rheden

Naar aanleiding van een bezoek aan de biologische boerderij de Nieuwenburgt in Spankeren, diende de SP, mede namens GroenLinks, tijdens de bespreking van de kadernota op donderdag 14 juni een voorstel in voor biologische boeren.

Biologische melkveehouders zijn niet verantwoordelijk geweest voor het veroorzaken van het mestoverschot. Zij kregen echter ook te maken met het moeten inleveren van koeien ten behoeve van het fosfaatreductieplan. Sommige boeren, zoals Hans en Tanja Nieuwenburg uit Spankeren, kregen daar bovenop ook nog eens enorme boetes opgelegd. De SP heeft in de Tweede Kamer al meerdere voorstellen ingediend om te zorgen voor een uitzonderingspositie voor de biologische boer. Helaas was daar in de Tweede Kamer eerder geen meerderheid voor.

Tijdens de bespreking van het voorstel van de Rhedense SP werd snel duidelijk dat niet alleen de gemeenteraad, maar ook het college zich wilde inzetten voor deze boeren. Er zal 1 dezer dagen dan ook een brief namens gemeenteraad én college worden gestuurd naar Den Haag, met het verzoek de zogenaamde knelgevallen-regeling uit te breiden en te zorgen voor een uitzonderingspositie voor kleinschalige biologische boeren. Op 27 juni zal er in de Tweede Kamer wederom een debat over dit onderwerp plaatsvinden.

Lyan van Vliet, tijdelijk fractievoorzitter SP Rheden: “Wij zijn erg blij dat ons voorstel voor biologische boeren zo breed gedragen wordt in onze gemeente. Als SP hebben we een grote voorkeur voor kleinschalige en biologische veeteelt. Koeien in de wei, boeren die in contact staan met de omgeving en hun buren. Wij hopen dat er tijdens het debat in de Tweede Kamer eind deze maand meer partijen de biologische melkveehouderij gaan steunen.

U bent hier