h

Tweede Kamerlid SP bezoekt boerderij de Nieuwenburgt Spankeren

12 juni 2018

Tweede Kamerlid SP bezoekt boerderij de Nieuwenburgt Spankeren

Foto: SP

Op maandag 11 juni bracht Tweede Kamerlid Frank Futselaar een bezoek aan de biologische boerderij van Hans en Tanja Nieuwenburg in Spankeren. Hans en Tanja hangt een boete van 190.000 euro boven het hoofd vanwege de aangepaste fosfaatwetgeving.

Foto: SP Rheden
In 2015 zijn Hans en Tanja de boerderij in Spankeren gestart. Een kleinschalige biologische melkveehouderij. Begin 2016 kwamen daadwerkelijk de eerste koeien, 76 stuks. Doordat in 2015 het melkquotum is losgelaten zijn veel melkveehouders in Nederland gaan uitbreiden, met als gevolg dat het nationale fosfaatplafond werd overschreden. Vervolgens werd begin 2017 het fosfaatreductieplan in het leven geroepen. Boeren werden gedwongen weer terug te gaan naar het aantal koeien dat zij op 2 juli 2015 hadden. Voor Hans en Tanja was dit geen optie, dan zou het bedrijf geen bestaansrecht meer hebben. Ze hebben uiteindelijk 17 koeien weggedaan, waardoor er nu nog 59 koeien in Spankeren staan.

Frank Futselaar, Tweede Kamerlid SP: “Het is niet uit te leggen dat biologische boeren, die niet verantwoordelijk zijn voor het mestoverschot, toch te maken krijgen met het moeten wegbrengen van soms grote aantallen koeien en vervolgens ook nog eens opgezadeld worden met enorme boetes. Als SP hebben we in de Tweede Kamer al zeer regelmatig geprobeerd om biologische boeren een uitzonderingspositie te geven in het fosfaatreductieplan. Helaas zijn partijen als VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hier niet toe bereid.

Tamara Koppelaar, afdelingsvoorzitter SP Rheden: “In maart van dit jaar hebben we als afdeling de petitie al ondertekend voor Hans en Tanja. Voor ons was het belangrijk om ook nu de laatste stand van zaken te horen en samen met onze Tweede Kamerfractie te kijken wat we eventueel nog kunnen doen om hen te helpen. Het blijft bizar dat het zulke boeren zo moeilijk wordt gemaakt om op deze manier te boeren. Koeien in de wei, kleinschalig, biologisch en in verbinding met de lokale bevolking, dat is wat de maatschappij wil zien. Wij hopen dat de lokale afdelingen van de politieke partijen aan de bel trekken bij hun collega's in de Tweede Kamer, zodat er een oplossing komt voor boeren zoals Hans en Tanja.

De petitie voor de boerderij de Niewenburgt is hier nog te tekenen!

U bent hier