h

Ook geen automatische kwijtschelding? Meld het bij de SP!

15 maart 2020

Ook geen automatische kwijtschelding? Meld het bij de SP!

Foto: SP Rheden

De hulpdienst van de SP Rheden ontvangt deze tijd net als eerdere jaren signalen over de kwijtschelding van belastingen binnen de gemeente Rheden. Inwoners die al jaren kwijtschelding ontvangen, waarbij de situatie niets is veranderd, die ontvangen ineens bericht dat ze geen automatische kwijtschelding meer krijgen.
Er ontstaat begrijpelijk hierdoor veel onrust en onzekerheid.

Heeft u ook een brief ontvangen of een andere ervaring als het gaat om kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen? Meld het ons.
Dit kan via rheden@sp.nl of via de hulpdienst van de afdeling op 06-53105269

De Hulpdienst van de SP Rheden staat klaar voor iedereen, leden en niet-leden van de SP. U kunt daar niet alleen terecht voor meldingen over de kwijtschelding, maar ook voor inlichtingen over uw rechten en plichten m.b.t. sociale voorzieningen, hulp bij het invullen van formulieren, contacten met verschillende instanties. Uiteraard worden alle zaken vertrouwelijk behandeld en kunt u er van op aan dat uw privacy gewaarborgd blijft.

U bent hier