h

Vrijstelling giften - Update

15 januari 2022

Vrijstelling giften - Update

Mogen Rhedense bijstandsgerechtigden tot 1200 euro per jaar aan giften ontvangen, zonder dat dat consequenties heeft voor hun uitkering? Het voorstel van de SP van juli 2021 hierover werd door een  grote meerderheid van de raad gesteund. Helaas ontdekte de  Rhedense SP eind 2021 dat het college het nog niet geregeld had.

De fractie heeft naar aanleiding daarvan vervolgvragen gesteld, en het college heeft dit keer de schriftelijke vragen over de uitvoering van de '1200 euro motie' vlot beantwoord.

Lyan van Vliet, fractievoorzitter SP Rheden: 'We zijn er blij mee dat er nu hard gewerkt wordt aan voorbereiding van de uitvoering, en dat met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2021 inwoners met een bijstandsuitkering per jaar 1200 euro aan giften mogen ontvangen.

In de antwoorden wordt verder aangegeven dat uiterlijk op 8 februari de vaststelling zal plaatsvinden. Direct daarna zullen de betrokken inwoners geïnformeerd worden.

We houden het in de gaten!'

U bent hier