h

SP Rheden: “Teveel drempels voor zorg!”

29 november 2022

SP Rheden: “Teveel drempels voor zorg!”

Foto: Alexander Raths / Fotolia

De SP Rheden is in februari van dit jaar met een meldpunt gestart voor ervaringen met Incluzio. Incluzio is sinds begin 2021 actief in de gemeente Rheden en is bereikbaar voor vragen op het gebied van werk, gezondheid, schulden, jeugd en gezin. Er hebben zich enkele tientallen inwoners gemeld bij de SP.

Naast enkele positieve meldingen over het verenigingsleven, komt uit de meldingen verder een beeld naar voren dat er met name problemen zijn op het gebied van de bereikbaarheid, communicatie en privacy bij aanvragen. Ook zijn er bij inwoners zorgen over de deskundigheid van de geboden hulp.

Een inwoner uit de gemeente Rheden: “Ik kom wel eens voor de gezelligheid in een buurthuis. Als er een inloopspreekuur is, dan kan ik gewoon de gesprekken volgen. Ook al zal ik een keer hulp nodig hebben, dan ga ik zeker niet naar Incluzio.

Het duurt soms lang voordat een hulpvraag wordt beantwoord. Veel inwoners meldden dat ze niet of pas na wat langere tijd terug worden gebeld. En vervolgens moeten sommige inwoners maanden wachten tot een voorziening of hulp daadwerkelijk in gang wordt gezet.

Adry van der Velden, bestuurslid van de SP Rheden: “Incluzio zet nu meer vrijwilligers in dan voorheen het geval was. De vrijwilligers zijn vaak van goede wil, maar het is afwachten of je iemand treft met de juiste kennis/informatie om je goed te kunnen helpen of door te verwijzen. Bovendien is het verloop groot en is van continuïteit vaak geen sprake. De deskundigheid van de geboden hulp staat hierdoor ook onder druk.

Het is verder zorgelijk dat inwoners het gevoel krijgen dat er sprake is van een ontmoedigingsbeleid als het gaat om aanvragen van zorg. Het is schandalig dat andere mensen gewoon mee kunnen luisteren bij hulpvragen! Het gebrek aan privacy werpt ook drempels op om later nogmaals hulp aan te vragen.

Wij hebben deze uitkomsten ook gedeeld met het college van B&W en de gemeenteraad van Rheden. We zien dit nu als een eerste uitkomst en hopen dat de gemeente deze punten op gaat pakken. Wij zullen als SP een vinger aan de pols blijven houden op dit onderwerp.

Het SP Meldpunt Incluzio blijft nog bereikbaar via rheden@sp.nl

U bent hier