h

Gemeente pakt signalen van SP op

20 december 2022

Gemeente pakt signalen van SP op

Eind november maakte de SP Rheden de eerste resultaten bekend van het meldpunt over Incluzio. De SP heeft deze uitkomsten met het college van B&W en de gemeenteraad van Rheden gedeeld.

Naar aanleiding van de uitkomsten heeft de PvdA Rheden vragen gesteld aan het college, deze zijn inmiddels beantwoord. In  die beantwoording is te lezen dat de wethouder in gesprek is gegaan met  Incluzio over onder andere de bereikbaarheid en de privacy. De vragen inclusief antwoorden zijn hier te lezen.

“De klachten over de bereikbaarheid waren beperkt. We zijn hierover het gesprek met Incluzio aangegaan waarop zij hun bereikbaarheid verbeterd  hebben. De klachten over de privacy waren ons niet bekend, deze hebben we meteen opgepakt met Incluzio. Incluzio pakt dit voortvarend op en is  bezig hier een  structurele oplossing voor te bieden. Zo gaat Incluzio  bijvoorbeeld inwoners vaker en eerder attenderen dat een persoonlijk  gesprek ook mogelijk is.”

Tamara Koppelaar, afdelingsvoorzitter SP Rheden: “Het is goed om te zien dat de gemeenteraad de signalen van ons meldpunt serieus neemt en dat
de PvdA direct vragen heeft gesteld. Dat het college direct in gesprek is gegaan met Incluzio, geeft aan dat ook het college de signalen op pakt.

Fijn dat er nu een aantal belangrijke punten voor inwoners lijkt te gaan  verbeteren! Als SP Rheden blijven we zorgen houden over hoe deze  bezuinigingen uitpakken voor de inwoners in Rheden en wij zullen dan ook de vinger aan de pols blijven houden.

Het meldpunt blijft bereikbaar via: rheden@sp.nl

U bent hier