h

SP pleit op Internationale dag van de vrede voor openheid over Iraq

23 september 2007

SP pleit op Internationale dag van de vrede voor openheid over Iraq

Vrijdag 21 september hebben SP leden deelgenomen aan een manifestatie in Dieren in het kader van de internationale Dag van de Vrede. Deze manifestatie werd georganiseerd door de Dierense Raad van kerken en de Selimiye Moskee. Vele vertegenwoordigers van scholen, kerken, verenigingen en de moskee liepen met spandoeken mee in een manifestatie. De SP liep mee met een spandoek met daarop de tekst 'Vrede: Openheid over Iraq'.

Waarom deze tekst?

Omdat ruim vier jaar na het begin van de oorlog in Iraq de regering nog steeds weigert antwoord te geven op talloze wezenlijke vragen rond die destijds al zeer omstreden steun. Vragen omtrent zorgvuldigheid, maar ook omtrent mogelijke misleiding en leugens. De SP vindt dat er een parlementaire enquĂȘte naar 'Iraq' moet komen, maar met de huidige politieke verhoudingen dreigt de zaak nog zeker vier jaar in de doofpot te blijven. Dat is een democratie onwaardig.
De SP zal de eis voor openheid over Iraq op alle mgleijke manieren onder de aandacht blijven brengen. Eerder is er al een grote handtekening gehouden door de SP, ook in de gemeente Rheden. Zie ook: SP-Rheden in actie en 300 handtekeningen opgehaald

Vredemars

De SP'ers in Dieren wilden met deze tekst op het spandoek een politiek statement afgeven aan de lokale bevolking en de lokale politiek. De internationale dag van de Vrede is daar een mooi moment voor. Vrede gaat immers ook om 'waarheid en gerechtigheid', zoals CDA wethouder Jan Jansen in zijn toespraak zei. Met die woorden in het achterhoofd heeft Jorine Dirks, voorzitter van de SP afdeling Rheden, aan de wethouder een rapport van de SP overhandigd over Iraq. Het boekje, getiteld 'Onverantwoord goedgelovig of welbewust misleidend?' bevat een reconstructie van de politieke aanloop naar de inval in Iraq. Wethouder Jansen heeft het boekje met een glimlach in ontvangst genomen.

www.openheidoverirak.nu
Dossier Irak

U bent hier