h

Provinciale SP en D66: Riverstone weer natuurgebied

23 januari 2010

Provinciale SP en D66: Riverstone weer natuurgebied

SP en D66 in de Gelderse Staten willen, door middel van een initiatiefvoorstel in provinciale staten, van het Riverstonegebied weer een beschermd natuurgebied maken.

De SP en D66 willen het Riverstonegebied weer in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) opnemen, een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden.

Dinsdagavond 19 januari heeft de gemeenteraad van Rheden de bouwplannen rondom Riverstone radicaal van de hand gewezen. De fracties van D66 en de SP in Gelderland zullen nu een initiatiefvoorstel in Provinciale Staten brengen met als doel om het Riverstonegebied weer onder de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) te brengen.

Onlangs hebben Provinciale Staten dit gebied buiten de EHS geplaatst om bouwplannen mogelijk te maken. Het voornaamste argument was toen dat er inmiddels beloften gedaan waren aan de ontwikkelaar en dat het bestuurlijk onbehoorlijk zou zijn om daar als provincie op terug te komen. Nu de ontwikkelplannen in de gemeente gesneuveld zijn, vervalt dat argument natuurlijk en is terugplaatsing in de EHS een logisch verhaal.

SP stemt tegen uitkleden Ecologische Hoofdstructuur
Waarom stemde de SP ook tegen recreatie op Riverstone?
Soap rond Riverstone

U bent hier