h

SP stemt tegen verruiming koopzondagen

29 januari 2014

SP stemt tegen verruiming koopzondagen

Tijdens de raadsvergadering van 28 januari jl. stond het onderwerp koopzondagen op de agenda. Voor de vierde keer  sinds 2011 moest er een besluit worden genomen over de mogelijke verruiming van het aantal koopzondagen.

Eerdere keren was de raad hierover zeer verdeeld en was er net een nipte meerderheid tegen meer koopzondagen. De SP voerde eerder samen met andere partijen actie tegen meer koopzondagen onder het motto ’12 koopzondagen is meer dan genoeg’.

Sinds 1 juli 2013 is de gewijzigde winkeltijdenwet in werking getreden. Sindsdien kunnen gemeenten toestemming geven voor koopzondagen, zonder dat er sprake is van een toeristische bestemming. Vanwege deze wijziging werd door partijen besloten dit onderwerp in Rheden weer aan de orde te brengen. Een poging van de SP om het besluit over dit heikele onderwerp na de gemeenteraadsverkiezingen door de nieuwe raad te laten besluiten werd door onvoldoende partijen gesteund.

De SP is geen voorstander van een verruiming van het aantal koopzondagen. Tijdens de raadsvergadering bracht fractievoorzitter Jorine Dirks het standpunt van de SP als volgt naar voren:

De conclusie van de belangenafweging bij het raadsvoorstel is dat een algehele zondagsopenstelling een noodzakelijke voorziening is voor de gemeente Rheden. Dit is ‘onze conclusie, en deze is zo scherp mogelijk gesteld’ dat zijn niet onze woorden, maar zo sprak het college tijdens de informatieavond. ‘De winkelier bepaalt geheel zelf of de winkel is geopend’ lezen we ook in de notitie. De SP trekt een andere conclusie en dat geldt voor de gehele fractie.

Tijdens gesprekken met ondernemers werd duidelijk dat veel van hen niet willen, kunnen of zullen open gaan wanneer er sprake zal zijn van verruiming. Een ander deel geeft aan de concurrentie met de supermarkten te voelen en zal daarom wel open gaan. De vrijheid van de één is daarmee de onvrijheid van de ander. Die onvrijheid geldt wellicht ook voor personeel, dat straks misschien zonder toeslag op zondag moet werken, omdat het dan gewoon een dag is als alle andere.

Ondernemers die weliswaar zeggen dat het goed is dat de keuze wordt gegeven om open te gaan, zijn echter niet altijd van plan zelf hun winkel open te doen. Het feit dat veel winkels gesloten zullen blijven leidt dan niet, zoals in de notitie genoemd wordt, tot de gewenste ‘beleving’ van het winkelen of ‘gezelligheid’ bij de koopzondagen, maar tot spookzondagen!

Het verzoek tot verruiming kwam van supermarkten en het grootste belang ligt in onze ogen ook bij supermarkten en niet bij de kleinere ondernemers en laten we de horeca niet vergeten. Wij willen geen besluit dat bij hen mogelijk leidt tot problemen, mogelijke leegstand en verschraling van het aanbod.

Voor de SP is een mens meer dan consument, en is 12 koopzondagen meer dan genoeg!

Bij stemming over de verruiming tot 52 koopzondagen bleek de kleinst mogelijke meerderheid hiervoor: 14 voorstander, 13 tegenstanders. Dit betekent dat per direct de winkels op alle 52 zondagen per jaar geopend
mogen zijn.

U bent hier