h

Stop intimidatie-trajecten WorkFast en TopProject

15 januari 2014

Stop intimidatie-trajecten WorkFast en TopProject

In november  is de SP een meldpunt gestart over WorkFast en Topproejct. De SP had in de periode daarvoor enkele verontrustende signalen gekregen over dit traject. Mensen met een bijstanduitkering kunnen door de gemeente worden doorverwezen naar re-integratietrajecten, zoals WorkFast en TopProject, voor begeleiding naar werk.

Bij deze trajecten is men verplicht om 5 keer per dag te solliciteren en zich gemiddeld 2 keer per week op het gemeentehuis te melden. De SP wil hier verandering in en pleit voor re-integratietrajecten waarbij wel sprake is van begeleiding en maatwerk.

Sinds de start van het meldpunt hebben meerdere (voormalig) deelnemers aan WorkFast en ook TopProject zich bij de SP gemeld met klachten. Deelnemers ervaren de verplichting van 5 sollicitaties per dag als onrealistisch, zeker in deze tijd van economische crisis met hoge werkloosheid. Daarnaast spreken verschillende mensen over zware intimidatie door de werknemers van zowel WorkFast als TopProject, zo wordt er bijvoorbeeld erg snel gedreigd met het korten van de uitkering.

  • De manier waarop ik bevelen kreeg, was zo kleinerend en vernederend. Ik ben dat laatste beetje zelfvertrouwen dat ik nog had, totaal kwijt door WorkFast.”
  • Ik krijg steeds meer het gevoel alsof ik me moet melden bij een reclasseringsbureau.”

Naar aanleiding van vragen die de SP in november heeft gesteld, is het college met een memo gekomen. In die memo staat te lezen dat een respectvolle benadering voor de gemeente voorop staat. Ook kondigde het college een onderzoek aan naar de beleving van de cliënten, dat wordt uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau.

De fractie van de SP heeft weinig vertrouwen in zo'n onderzoek. De signalen die bij de afdeling binnengekomen zijn, zijn al schrijnend genoeg. Bovendien zijn veel deelnemers bang door dit soort intimidatietrajecten en de SP denkt dat daarom niet iedereen eerlijk zal durven aan te geven hoe zij echt denken over de gang van zaken. De SP heeft tijdens de raadsvergadering van december 2013 dan ook een voorstel ingediend om per direct te stoppen met deze trajecten. Helaas kreeg deze motie alleen steun van Groep Pieper-Rook en Gemeentebelangen, een meerderheid wilde eerst het onderzoek afwachten. Naar verwachting zal dit onderzoek in februari afgerond zijn.

Heeft u nog ervaring met WorkFast of TopProject in de gemeente Rheden? Merkt u een verandering sinds december in hoe u behandeld wordt of juist niet? Meld dit dan bij de afdeling, kijk voor mogelijkheden op onze contact-pagina.

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier