h

SP na onderzoek: stop ook met intimidatietraject WorkFast.

17 maart 2014

SP na onderzoek: stop ook met intimidatietraject WorkFast.

Eind 2013 zijn er door de SP en door andere politieke partijen in Rheden klachten ontvangen over de re-integratietrajecten Workfast en TopProject binnen de gemeente. In november heeft de SP Rheden besloten een meldpunt te openen. Hierop kwamen veel verontrustende meldingen binnen.

Het college heeft naar aanleiding van kritische vragen van de SP en andere partijen besloten tot een onderzoek naar de beleving van cliënten van de trajecten van WorkFast en TopProject. De SP pleitte er in december echter voor om direct te stoppen met deze intimidatietrajecten; de signalen waren volgens de SP ernstig genoeg om dat besluit direct te kunnen nemen, een meerderheid van de raad wilde echter het onderzoek eerst afwachten.

Op dinsdag 11 maart jl. heeft het college van Rheden besloten om, naar aanleiding van het onderzoek, direct te stoppen met TopProject en de werkwijze van WorkFast op punten aan te passen.

Bij het traject van WorkFast moeten er maar liefst 5 sollicitaties per dag verstuurd worden en moet de cliënt zich meerdere keren per week melden bij de gemeente. Het TOP project heeft een vergelijkbare opzet, maar is, in de woorden van de gemeente, "bedoeld voor mensen die reeds eerder moeite hebben gehad om hun plichten in het kader van de bijstand te vervullen en dus een strengere aanpak nodig hebben."

Het TopProject is volgens de gemeente beëindigd omdat deelnemers ontevreden zijn over de aanpak en de bejegening. Ernstige klachten hierover heeft de SP juist ook over WorkFast ontvangen. In het onderzoeksrapport worden aanbevelingen gedaan om de praktijk van WorkFast te verbeteren: De afspraken tussen klanten en WorkFast beter vastleggen, trajecten beter op de individuele situatie van de klant afstemmen en het aanscherpen van afspraken tussen gemeente en WorkFast over de resultaten en aanpak.

De SP is blij dat het college per direct is gestopt met TopProject, maar houdt ernstige twijfels bij de praktijk van WorkFast. De SP vindt dat er in onze gemeente geen gebruik moet worden gemaakt van intimidatietrajecten zoals WorkFast. “Deze organisatie ligt niet alleen in onze gemeente onder vuur. Als het gaat om begeleiding naar werk van mensen met een bijstandsuitkering moet er sprake zijn van maatwerk en zorgvuldige begeleiding. En dus niet van intimidatie, bangmakerij en erge dwang. Als je als SP hoort dat mensen al hun zelfvertrouwen kwijt raken door een traject, mensen met angstaanvallen in de bus zitten naar een afspraak met WorkFast, mensen thuis geen blokje om meer durven (“ik moet bereikbaar zijn, anders word ik gekort op mijn uitkering”) en mensen oprecht bang zijn voor bepaalde consulenten van WorkFast, dan vraag ik me af: willen we zo'n soort gemeente zijn?” Aldus Tamara Koppelaar (voorzitter SP Rheden).

De uitkomsten van het onderzoek geven de SP, vooral gezien de ernst van de ontvangen klachten, onvoldoende vertrouwen in verbeteringen van de trajecten van WorkFast. De SP zal naar aanleiding van het onderzoek vragen stellen aan het college. Geïnteresseerden kunnen het rapport opvragen bij rheden@sp.nl. Ervaringen van (ex)cliënten van Workfast blijven welkom via rheden@sp.nl.

U bent hier