h

Doorrekening SP: na de kaalslag de inhaalslag

17 februari 2017

Doorrekening SP: na de kaalslag de inhaalslag

De afgelopen tijd hebben verschillende economen blootgelegd dat onder de kabinetten Rutte I en II onnodig hard bezuinigd is.  De werkloosheid is onnodig hard opgelopen en vooral: de schade aan de samenleving is groot terwijl dat niet nodig was geweest. De voorstellen van de SP voor de komende vier jaar zetten die kaalslag om in een inhaalslag. Zo laten de cijfers van het Centraal Planbureau vandaag zien. Het investeringspakket van de SP brengt de werkloosheid met 160.000 mensen omlaag en verbetert de koopkracht met gemiddeld 2,2 procent. Het SP-programma zorgt voor minder ongelijkheid en zorgt voor een begrotingsoverschot vanaf 2018 en een fors lagere staatsschuld.

De doorrekening van de SP-plannen zet een dikke streep door het mantra van VVD en PvdA dat alleen met bot bezuinigen de begroting op orde kan worden gebracht. Emile Roemer: ‘Wij trekken recht wat hoofzakelijk onder verantwoordelijkheid van de VVD is krom getrokken. Het lukt ons ook de huren te verlagen en de lonen te verhogen. De AOW-leeftijd kan naar 65 jaar en de btw terug naar 19%. Doordat wij de economie aanjagen en de werkloosheid bestrijden zijn de overheidsfinanciën ook een stuk beter af.’

Foto: SP / www.sp.nl

Na jaren van lastenverlichting voor multinationals en de rijksten in ons land geeft de SP de midden- en lage inkomens nu terug wat hen in opeenvolgende jaren is afgenomen.  Roemer: ‘Het eigen risico gaat bij de SP naar nul. Deze boete op ziek zijn schaffen we af. We willen geen winsten over de rug van patiënten en we leggen de kosten van de zorg niet neer bij de zieken en gehandicapten. Belastingontwijkers en belastingontduikers pakken we aan. Wie vervuilt, gaat voor die vervuiling betalen. Na de kaalslag van de VVD, is het nu tijd voor de inhaalslag  van de SP.’

Dankzij de miljardeninvesteringen van de SP komen er fors meer banen in sectoren waar harde klappen zijn gevallen.  Er komen meer wijkagenten, marechaussees, rechters, maar ook financieel rechercheurs om fraude op te sporen. Roemer: ‘Ook komen er – en daar ben ik erg blij mee - meer leraren bij zodat ieder kind de aandacht krijgt die het verdient. We verkleinen de klassen en voeren weer een studiebeurs in. En dat alles met de overheidsfinanciën op orde: een eindresultaat om trots op te zijn.’

Foto: SP / www.sp.nl

U bent hier