h

SP Rheden blij met opgericht comité tegen Megastal Ellecom

13 juni 2017

SP Rheden blij met opgericht comité tegen Megastal Ellecom

Foto: SP Rheden / googlemaps

Afgelopen week werd bekend dat er een comité "Hoezo Megastal?" is opgericht dat zich zal inzetten tegen de komst van een Megastal voor melkkoeien in Ellecom.

In het najaar van 2016 heeft de SP al aandacht gevraagd voor dit plan en heeft bewoners geïnformeerd over de omvang van de te bouwen stal. Een groot deel van de bewoners gaf toen aan nog niets te weten over de komst van de Megastal en zich wel grote zorgen te maken over de omvang van het plan. Inmiddels hebben Middachten en de gemeente hun best gedaan om de inwoners te informeren door middel van een huis aan huis folder en een informatiebijeenkomst. Desondanks blijven inwoners grote moeite hebben met de komst van een Megastal in hun dorp en dus is er nu een comité opgericht.

Het is goed dat bewoners zich nu hebben verenigd en actie ondernemen. Uiteraard ondersteunen wij dit comité van harte en zullen wij hen terzijde staan in onze gezamenlijke strijd tegen de komst deze stal. Wij staan volledig achter de door hen aangehaalde argumentatie tegen de Megastal en zullen ons als SP ook in blijven zetten tegen de komst van deze Megastal.” Aldus Tamara Koppelaar, afdelingsvoorzitter SP Rheden.

U bent hier